Log ind
Dansk
English
Landsorganisationen for forældre i folkeskolen

Folkeskolens karakterskala

I folkeskolen anvendes følgende karakterskala (7-trins-skalaen):

12: For den fremragende præstation.

10: For den fortrinlige præstation.

7: For den gode præstation.

4: For den jævne præstation.

02: For den tilstrækkelige præstation.

00: For den utilstrækkelige præstation.

-3: For den ringe præstation.  

I den danske folkeskole skal der kun gives karakterer på 8.-10. klassetrin.

Der skal gives karakterer mindst 2 gange årligt.

I afgangsklasserne (9. og 10. årg.) skal der gives en årskarakter, der påføres afgangsbeviset.

 Karakterer gives for de faglige præstationer – ikke for opførsel og indstilling til skolearbejdet i øvrigt. Manglende aflevering af hjemmeopgaver må i princippet ikke påvirke karakteren i det pågældende fag.

Læreren skal give den karakter, som hun eller han mener, er den rigtige ud fra en faglig vurdering i det pågældende fag.

Der gives kun karakterer i de fag, som eleven kan aflægge afgangsprøve i (se: Folkeskolens 9. klasseprøver)[N1] 

Eleverne kan også vælge at få en karakter for deres obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Medvirker der både censor og eksaminator, gives karakteren efter drøftelse indbyrdes. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.


Lovgrundlaget for karaktergivning i folkeskolen er BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få det seneste nyt fra skolesektoren