AFLYST! Skolebestyrelsesseminarer 2020

AFLYST! Skolebestyrelsesseminarer 2020

Skole og Forældre aflyser alle planlagte skolebestyrelsesseminarer i marts.

På baggrund af myndighedernes udmelding om kun at holde møder, hvis det er absolut nødvendigt, aflyser vi seminarerne i marts måned.

Skole og Forældre vil drøfte mulighederne for at gennemføre seminarerne på et senere tidspunkt, og vil orientere om dette såfremt det bliver aktuelt.

 

Tema for seminarerne: Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i sit arbejde

Data bør ikke stå alene, men de kan i stor udstrækning give skolebestyrelsen nogle indikatorer for de område I ønsker at sætte fokus på bl.a.:

  • Tilsyn med skolens virksomhed – brug data til at se status for området
  • Udarbejdelse af principper – brug data som grundlag for udarbejdelse eller revision
  • Arbejde med skolens antimobbestrategi – brug data til at sikre elevernes trivsel

På årets seminarer vil vi give jer viden og input til at bruge de data som er tilgængelige om jeres skole og som allerede bruges af skoleleder, medarbejdere og kommunen.

På seminarerne har vi fået Undervisningsministeriets læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at gennemgå de data der ligger om skolerne og give input til hvordan de kan bruges i skolebestyrelsens arbejde.

Hvem kan deltage?

Alle fra skolebestyrelsen kan deltage på seminarerne (forældrere-, elev- og medarbejderrepræsentanter samt skoleledelse).

Program
Kl. 09.30    Ankomst, kaffe/te
Kl. 10.00    Velkomst v/kursusudvalget
Kl. 10.05    Aktuelt om folkeskole, Landsformand/-næstformand har ordet.
Kl. 10.30   Brug af data i skole v/Styrelsen for undervisning og kvalitet (Undervisningsministeriet)

  • Oplæg om bl.a. Formål med brug af data, tilsynsrollen, hvilke data, datavarehuset – hvad kan I finde, skolens data, hvor langt må en bestyrelse gå ned i detaljen, forslag ift. årshjul, struktur og opfølgning, kvalitetstilsyn, nuværende kriterier.
  • Indlagt øvelser, dialog og refleksion
  • Læringskonsulent Mette Helding Madsen (Taastrup)
  • Læringskonsulent Rasmus Ulsøe Kær (Aalborg)
  • Læringskonsulent Mette Helding Madsen (Ringsted)
  • Læringskonsulent Nikolaj Schnurre (Middelfart)
  • Læringskonsulent Rasmus Ulsøe Kær (Aarhus)

Kl. 12.30   Frokost
Kl. 13.15    Gruppedrøftelser: Konkrete spørgsmål til drøftelse om brug af data i skolen; dialog, erfaringsudveksling og idegenerering. 
Kl. 14.30    Kaffepause
Kl. 14.45    Hvad sker der på min skole? Gruppedialog: Bevidning
Kl. 15.50    Afrunding og afslutning

(ændringer kan forekomme)

Alle seminarer aflyst grundet myndighedernes udmeldinger.

Datoer for afholdelse og mødested

Lørdag den 14. marts 2020 
Region Nordjylland
Region Hovedstaden

Lørdag den 21. marts 2020

Region Sjælland
Region Syddanmark 

Lørdag den 28. marts 2020
Region Midtjylland

 

Pris:

Medlemspris pr. deltager inkl. forplejning er kr. 1.050,-
Faktura sendes direkte til skolen

Tilmelding:

Alle skolebestyrelsesmedlemmer (forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter) samt skoleledelse, som vi har registreret, har modtaget en invitation. 
Har du ikke modtaget ovennævnte, kontakt ia@skole-foraeldre.dk eller tilmeld via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/XHJ6ZJQ

Afmelding:

Kan ske uden beregning frem til 14 dage før seminarets afholdelse.
Efter 14 dage og frem til 3 hverdage før seminaret er aflysningsgebyret 50% af deltagerprisen.
Ved afmelding efter 3 hverdage før seminaret, forfalder hele deltagerprisen til betaling.

 

Senest opdateret den

12. marts 2020

af

ia

Læs også

21.12.16
Viden- og Erfaringsseminar 2017
Årets Viden- og Erfaringsseminarer sætter fokus på temaet: Når skolebestyrelsen tager ansvar og følger op - den professionelle skolebestyrelse
14.01.19
Skolebestyrelsesseminarer 2019
Temaet for Skole og Forældres seminarer for skolebestyrelser i 2019 er fremtidens skole-hjem-samarbejde og kort information om Aula