Landsmøde 2021 - til dig der er tilmeldt

Landsmøde 2021 - til dig der er tilmeldt

Her finder du dokumenter som har relevans for din deltagelse på landsmødet. Siden bliver løbende opdateret

Praktiske oplysninger
Se sted, tidsplan mv her
 

EKSTRA formøder hvis du har interesse:  

EKSTRA formøde 1:
Netværk for Specialundervisning (NFS) holder formøde fredag den 19. november kl. 13.00 - 15.00.
Se programmet for mødet her
Så har du interesse i at drøfte temaer omkring specialundervisning skal du tilmelde dig dette møde via linket her: post@skole-foraeldre.dk
Deltagelse er gratis og vi serverer kaffe/kage til mødet. 

EKSTRA formøde 2:
Formøde for medlemmer af lokalafdelinger og interesserede, der vil vide mere om lokalafdelings arbejde og muligheder.
Formødet holdes 19. november kl. 13.00 – 15.00.
Der vil være fokus på erfaringsudveksling og dialog.
Tilmelding til formøde post@skole-foraeldre.dk
Deltagelse er gratis og vi serverer kaffe/kage til mødet. 


Mødematerialer og -bilag
Landsmødeprogram 
Skriftlig indkaldelse til generalforsamling -afventer 
Skole og Forældres vedtægter
Skole og Forældres Vision og Strategi 2020 - 2023 (vedtaget på landsmødet 2019)
Skole og Forældres årsberetning 2021 - afventer
 
Procedure til drøftelse og vedtagelse
Forretningsorden for landsmødet i Skole og Forældre - afventer
Valgprocedure ved valg til Hovedbestyrelsen - afventer
 
Forslag til behandling indsendes jf. nedenstående 
Jf. vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet, være foreningen i hænde senest 4. uger før mødet (20. november)
Indkomne forslag skal være de delegerede i hænde senest 2 uger inden mødet.
Evt. forslag indsendes til post@skole-foraeldre.dk

Indkomne forslag - der er pt. ikke indkommet forslag


Valg af næstformand - vælges for 2 år
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her
Opstillede kandidater til næstformandsposten
 
Valg til hovedbestyrelsen
Kandidater vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.
Hvordan arbejder hovedbestyrelsen? - her finder du en kort beskrivelse
Oversigt over hovedbestyrelsen, valggrupper og hvem der er på valg.
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her
 
Opstillede kandidater til hovedbestyrelsen:
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland - der skal vælges 2 medlemmer:


Valggruppe 2: Syddanmark - der skal vælges 2 medlemmer:

Valggruppe 3: Hovedstaden - der skal vælges 2 medlemmer:

Valggruppe 4: Sjælland - der skal vælges 1 medlem:

Valg i fællesgruppen: der skal vælges 3 medlemmer:
 

Senest opdateret den

15. september 2021

af

ia