Landsmøde 2022 - til dig der er tilmeldt

Landsmøde 2022 - til dig der er tilmeldt

Her finder du alle mødebilag til landsmøde 2022

Praktiske oplysninger
Se sted, tidsplan mv her
 

Mødematerialer og -bilag
Landsmødeprogram 
Skriftlig indkaldelse til generalforsamling 
Skole og Forældres vedtægter
Skole og Forældres Vision og Strategi 2020 - 2023 (vedtaget på landsmødet 2019)
Skole og Forældres årsberetning 2022

 
Procedure til drøftelse og vedtagelse
Forretningsorden for landsmødet i Skole og Forældre
Valgprocedure ved valg til Hovedbestyrelsen

 
Forslag til behandling indsendes jf. nedenstående 
Jf. vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet, være foreningen i hænde senest 4. uger før mødet (14. oktober)
Indkomne forslag skal være de delegerede i hænde senest 2 uger inden mødet.
Evt. forslag indsendes til post@skole-foraeldre.dk

Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag der skal behandles.

 

Valg af formand - vælges for 2 år
Notat om formands- og næstformandsopgaver
Politik for honorering af formand og næstformand

Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her

Præsentation af opstillede kandidater til formandsposten:
Rasmus Edelberg


Valg til hovedbestyrelsen
Kandidater vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.
Hvordan arbejder hovedbestyrelsen? - her finder du en kort beskrivelse
Foto af hovedbestyrelsen 2021/2022

Oversigt over hovedbestyrelsen, valggrupper og hvem der er på valg.
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her

 
Præsentation af opstillede kandidater til hovedbestyrelsen:
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland - der skal vælges 3 medlemmer:
Torben Sander Kusk-Galvind
Torsten Topbjerg

Valggruppe 2: Syddanmark - der skal vælges 2 medlemmer:
Toke Arndal

 

Valggruppe 3: Hovedstaden - der skal vælges 2 medlemmer:
Anja Ravn Schmidt Joensen

 

Valggruppe 4: Sjælland - der skal vælges 2 medlem:
Mirco Fischer

 

Valg i fællesgruppen - der skal vælges 2 medlemmer:

Senest opdateret den

11. november 2022

af

ia

Læs også

23.05.22
Landsmøde 2022
Fredag den 11. og lørdag den 12. november holder Skole og Forældre landsmøde på Hotel Nyborg Strand.
30.08.10
Skole og Forældres Landsmøder
Landsmødet er Skole og Forældres højeste myndighed. Læs referater, årsberetninger og arbejdsprogrammer.