Til dig der er tilmeldt Landsmøde 2023

Til dig der er tilmeldt Landsmøde 2023

Her finder du praktiske oplysninger om landsmødet samt mødebilag mv.

Praktiske oplysninger
Oplysninger om Hotel Nyborg Strand

 

Mødematerialer og -bilag
Program for landsmødet
Afventer: Skriftlig indkaldelse til generalforsamling 
Skole og Forældres vedtægter
Skole og Forældres Vision og Strategi 2020 - 2023 (vedtaget på landsmødet 2019)
Afventer Skole og Forældres årsberetning 2023

 

Procedure til drøftelse og vedtagelse
Afventer: Forretningsorden for landsmødet i Skole og Forældre
Afventer: Valgprocedure ved valg til Hovedbestyrelsen

 
Forslag til behandling indsendes jf. nedenstående 
Jf. vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet, være foreningen i hænde senest 4. uger før mødet (20. oktober)
Indkomne forslag skal være de delegerede i hænde senest 2 uger inden mødet.
Evt. forslag indsendes til post@skole-foraeldre.dk

Indkomne forslag:
 

 

Valg af næstformand - vælges for 2 år
Notat om formands- og næstformandsopgaver
Politik for honorering af formand og næstformand

Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her

Præsentation af opstillede kandidater til næstformandsposten:
 


Valg af repræsentanter til hovedbestyrelsen
Kandidater vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.
Hvordan arbejder hovedbestyrelsen? - her finder du en kort beskrivelse
Foto af hovedbestyrelsen 2021/2022

Oversigt over hovedbestyrelsen, valggrupper og hvem der er på valg.
Jeg vil gerne stille op - skema til din præsentation, finder du her

 
Præsentation af opstillede kandidater til hovedbestyrelsen:
Valggruppe 1: Nord- og Midtjylland - der skal vælges 2 medlemmer:
 

 

Valggruppe 2: Syddanmark - der skal vælges 3 medlemmer:
 

 

Valggruppe 3: Hovedstaden - der skal vælges 2 medlemmer:

 

 

Valggruppe 4: Sjælland - der skal vælges 1 medlem:
 

 

Valg i fællesgruppen - der skal vælges 3 medlemmer:

Senest opdateret den

21. september 2023

af

ia

Læs også

23.03.22
Skolebestyrelsesvalg 2022
Brug gerne denne video i jeres valgkampagne på skolen.
07.09.21
Formøde i Netværk for Specialundervisning (NFS)
Inden landsmødet starter holder NFS formøde. Har du interesse i at drøfte og erfaringsudveksle på specialundervisningsområdet, så tilmeld dig...