Hvad med skolebestyrelsesvalget?

Hvad med skolebestyrelsesvalget?

Børne- og Undervisningsministeriet har i et nyligt svar igen fastslået, at skolebestyrelsesvalget ikke kan udskydes til efter sommerferien.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver i svaret på deres side med spørgsmål og svar om situationen under coronakrisen, at der ikke er ændret i reglerne for skolebestyrelser og deres valgperiode, og at reglerne siger, at forældrerepræsentanternes valgperiode gælder fra den 1. august. ”Valget skal derfor som udgangspunkt være afholdt forinden denne dato.”

De steder, hvor man har forskudte valg til skolebestyrelsen, må man altså afholde disse valg inden sommerferien. Er man ikke allerede i fuld gang, har man derfor travlt nu.

Coronakrisen og den aktuelle begrænsning i forsamlingsfriheden betyder, at man må gøre sig grundige overvejelser om, hvordan man kan afvikle valget på måde, der er både sundhedsmæssigt, retssikkerhedsmæssigt og demokratisk betryggende.

Sundhedsmæssigt må man naturligvis sørge for at være i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for forsamlinger og afstand.

I vurderingen af de retssikkerhedsmæssige aspekter af skolebestyrelsesvalget, må I kigge på, om reglerne for valget er klart beskrevne og tilgængelige for forældrene, og om det er muligt at sikre en proces, der lever op til reglerne.

Det demokratiske aspekt handler om at sikre tilgængelighed for deltagelse både som kandidat og som vælger gennem hele processen fra opstilling og debat til stemmeafgivelse, sådan at alle opstillings- og stemmeberettigede kan være med.

Vi har tidligere i dette nyhedsbrev beskrevet, hvordan et eventuelt virtuelt valgmøde kan gennemføres.

Nogle steder har man nok satset på at udskyde valget. Her kan man da også finde et halmstrå i det lille indskud ”som udgangspunkt” i den ministerielle sætning: ”Valget skal derfor som udgangspunkt være afholdt forinden denne dato.” Det, må vi formode, henviser til, at man kan forestille sig den nødsituation, at det viser sig umuligt at gennemføre valget. Det er naturligvis kun i den situation, der kan være tale om at udsætte valget.

Hvis man tænker på at udsætte valget til efter sommerferien, skal man dog også være opmærksom på, at man ikke har en lovligt sammensat skolebestyrelse fra 1. august, indtil valget er gennemført, med de udfordringer og komplikationer, det kan medføre. Undervisningsministeriet har gennemgået juraen i dette notat, som Skole og Forældre har fået tilsendt.

Se i øvrigt denne side om skolebestyrelsesvalg: skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg.

Udgivet den

13. maj 2020

af

pe

Læs også

10.06.21
Skolestartspakke til nye skoleforældre
Se Skole og Forældres skolestartspakke til nye og kommende skoleforældre.
15.04.21
Tre ud af fire folkeskoler mangler penge næste skoleår
Ny undersøgelse viser, at tre ud af fire skolebestyrelsesformand vurderer, at der er for få penge på budgettet på deres skole for det kommende...