Eleverne i skolebestyrelsen

Eleverne i skolebestyrelsen

Gode råd og hjælp til at sikre, at elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen er inddraget i arbejdet

Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen er lige så fuldt gyldige medlemmer som både forældre- og personalerepræsentanter. Ligesom for personalerepræsentanternes vedkommende vælges de for et år ad gangen blandt skolens elever.

Det kan kræve en særlig indsats fra hele skolebestyrelsen at sikre ordentlig inddragelse af elevrepræsentanterne.

Først og fremmest har elevrepræsentanterne – ligesom de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen – brug for at kende skolebestyrelsens opgaver og kompetencer. I kan for eksempel – sammen eller hver for sig – tage Skole og Forældres online introduktionskursus til skolebestyrelsesarbejdet. I finder det her:

Derudover er det vigtigt, at eleverne oplever, at den øvrige skolebestyrelse tager dem alvorlige som part i skolebestyrelsen. Men elevrepræsentanterne behøver støtte til skolebestyrelsesarbejdet fra både fra de øvrige parter og for eksempel fra elevrådets kontaktlærer, som I kan inddrage som sparingspartner, hvis I oplever, at det er svært at få det til at fungere.

Forud for møderne

  • Sørg for at dagsorden er tydelig, men sørg også for, at der er en voksen, der hjælper eleverne med at sætte sig ind i dagsordenen og forstå bilagene. Husk også at læse referatet fra sidste møde. Det kan for eksempel være ved faste formøder forud for selve skolebestyrelsesmøderne. I kan udnævne for eksempel en forældre- eller personalerepræsentant til opgaven.
  • Tag hensyn til eleverne i udformningen af dagsordenen. Hvis der for eksempel er punkter på dagsordenen, hvor der skal drøftes sager vedrørende enkelte elever eller ansatte, så må elevrepræsentanterne ikke deltage. Sådanne punkter kan for eksempel lægges til sidst på dagsordenen, så eleverne kan forlade mødet. Spørg også, om der er noget – for eksempel fra elevrådet – de gerne vil have på dagsordenen.
  • Tænk over elevernes muligheder for at komme til møderne. På større skoler med undervisning på flere matrikler kan der være langt fra hjemmet til den adresse, hvor skolebestyrelsen holder møde. Undgå så vidt muligt, at det bliver et problem, og hjælp eleverne med transporten, hvis det er nødvendigt.

Under møderne

  • Mødelederen har ansvar for at sikre, at alle får taletid på skolebestyrelsesmøderne – også eleverne.
  • Lav løbende opsummeringer, der skaber klarhed i diskussionerne og gør det tydelig, hvor man skal hen.
  • Spørg eleverne – de har specialviden om, hvordan det er at være elev på skolen.
  • Sørg for at etablere en kultur, hvor det er ok at stille opklarende spørgsmål.

I øvrigt

  • Inviter eleverne med i relevante arbejdsudvalg.
  • Drag eleverne ind i arbejdet med konkrete spørgsmål eller opgaver mellem møderne. For eksempel kan I op til mødet med en budgetdrøftelse bede elevrepræsentanterne spørge i elevrådet, hvad de ønsker at prioritere på skolen.
  • Vær synlig som skolebestyrelse, så eleverne kender skolebestyrelsen og deres repræsentanter i skolebestyrelsen.

Senest opdateret den

23. april 2024

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne