Bliv medlem - skolebestyrelse

Bliv medlem - skolebestyrelse

Fordele ved at være medlem af Skole og Forældre.

Det er den enkelte folkeskole, der melder sig ind  i Skole og Forældre, efter beslutning i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsernes organisation
Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen jf. organisationens vedtægter.
Ca. 85 procent af landets folkeskoler har valgt at være medlem.

Læs mere om landsorganisationen i folderen "Gør din skolebestyrelse stærkere - Bliv en del af Skole og Forældre".

Indmeldelse post@skole-foraeldre.dk eller tlf. 33 26 17 21

Enkeltpersoner og sammenslutninger af forældre, der tilslutter sig foreningens formål, kan tegne et støttemedlemskab.

Medlemsfordele for skolebestyrelsen:

Politisk arbejde

 • Forældrene og børnenes interesser bliver hørt gennem Skole og Forældres medlemsvalgte politikere og sekretariat.
 • Skole og Forældre arbejder for skolebestyrelsernes interesser gennem pressearbejde, høringssvar og lobbyarbejde overfor ministre, politikere, embedsmænd og andre parter.
 • Skole og Forældre er repræsenteret i ca. 40 forskellige råd og udvalg og forsvarer dér forældrenes og børnenes interesser.
 • Skole og Forældre er en anerkendt og brugt samarbejdspartner omkring folkeskolen.
 • Alle medlemsskoler kan sende repræsentanter til landsmødet, som vælger formand, næstformand og hovedbestyrelse, samt beslutter de politiske mål.

Rådgivning og redskaber

 • Hotline-hjælp til skolebestyrelsesarbejdet på 33261721 eller post@skole-foraeldre.dk fra erfarne, professionelle rådgivere hverdage fra kl. 9-14. Få sparring på de svære situationer, få styr på jeres rettigheder og pligter og få henvisninger til gældende love og regler.
 • Find masser af viden og redskaber til skolebestyrelsen på www.skole-foraeldre.dk. Her kan du bl.a. finde værktøjskassen og online-introkursus.
 • Brug selv og fortæl jeres forældre om Forældrerådgivningen, hvor alle forældre kan få rådgivning, når de oplever vanskeligheder i bartnets skolegang. Se mere på www.forældrerådgivningen.dk.

Magasinet Skolebørn 

 • Magasinet Skolebørnmed inspirerende artikler og gode råd til forældre og skolebestyrelsesmedlemmer, udkommer fire gange om året.
 • Otte skolebestyrelsesmedlemmer får tilsendt magasinet i trykt udgave på privatadressen.
 • Skolen modtager links til artikler på Skolebørns hjemmeside til videreformidling til alle skolens forældre via Aula. Se mere her: www.skoleborn.dk.

Kurser og udgivelser

 • Få op til 50 % rabat på Skole og Forældres kurser  til skolebestyrelser og forældre.
 • Få op til 50 % rabat på publikationer til skolebestyrelser, fx "Skolebestyrelsens håndbog" og temahæfter.

Nyhedsbreve og SoMe

 • Få jævnlige nyhedsbreve med inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen, fx tips til konkrete redskaber, input til skolebestyrelsens årshjul og information om ny lovgivning.
 • Få viden om skoleverdenen og inspiration til arbejdet og livet som skoleforælder ved at følge Skole og Forældre på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram.

Kontingent 2020 

Medlemskab for skoler
Prisen for medlemskab for skoler består af et momspligtigt basiskontingent og et momsfrit kontingent, som er afhængigt af antallet af elever på skolen.

Basiskontingent udgør 2.749,- kr. eksklusiv moms pr. år.
Det momsfri kontingent pr. elev udgør 8,80 kr. pr. år. 

Tillægsabonnementer på magasinet Skolebørn for medlemsskoler, udover de otte abonnementer, som medlemskabet indeholder, kan tegnes for 304,20 kr. inkl. moms pr. stk.

Personligt medlemskab
Enkeltpersoner kan også blive medlemmer.

Støttemedlemskabet koster 240 kr. inkl. moms og  inkluderer 1 abonnement på magasinet Skolebørn (magasinet udkommer 4 gange årligt) og mulighed for deltagelse i det årlige landsmøde dog uden stemmeret. Bliv støttemedlem her

Indmeldelse for skoler: post@skole-foraeldre.dk eller tlf. 33 26 17 21.

Senest opdateret den

03 april 2020

af

pe