Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
25.08.23
Regeringen har besluttet af løfte den kommunale serviceramme for 2024 med 650 mio. Der er et godt skridt på vejen, men slet ikke nok for løse de massive udfordringer, vi står overfor, mener formand
Uro
12.08.23
Omkring halvdelen af forældre til børn i folkeskolen mener, at uro i “høj grad” forstyrrer undervisningen i deres barns klasse. Det har store konsekvenser for børnenes trivsel og læring.
21.06.23
I dag præsenteres en ny undersøgelse, der har fokus på kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Udover undersøgelsen, der bl.a. viser, at det kniber med tid og ressourcer til arbejdet, så
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet. Her har vi mulighed for at mødes med politikere, interessenter og danskere, der som os er engagerede i at give alle børn en god skoledag. Her...
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre. Hvad gør vi for at få skabt en mere varieret...
Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til at løfte servicerammen, er der efter fraregning af...
For nylig fik I et brev fra lærerforeningerne i Danmarks seks største byer. De skriver til jer, fordi de er bekymrede for den danske folkeskole. Som forældre til de børn, der går eller skal gå i...
Reformkommission anbefaler bl.a. flere ressourcer til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), styrket praktisk undervisning og en ny toårig uddannelse som erstatning for 10. klasse. Formand for...
Der er opbakning fra forældrene til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes planer om at gøre skolen mindre boglig og mere praktisk. Hele 7 ud af 10 forældre ønsker endnu mere praktisk...
I mandags landede en aftale om finansloven 2023 med 5 måneders forsinkelse. Sænkelse af klasseloft og større mulighed for udskydelse af skolestart bliver forsinket, og kan først implementeres fra...
Over halvdelen af landets kommuner sparer på dette års skolebudget. Det viser en undersøgelse fra bladet Folkeskolen. Det er helt grotesk i en tid, hvor flere og flere børn mistrives.
På mange skoler vil der være ekstra fokus på trivsel, når Trivselsdagen 2023 løber af stablen fredag. Det er en vigtig dag. Men endnu vigtigere er det, at vi arbejder med trivsel hver dag. For alt...
Forældrerådgivningen har haft ualmindeligt travlt i 2022. Forældre ringer som aldrig før, og der sættes ny rekord i antallet af henvendelser med 2.501 i 2022 mod 1.757 i 2021. Og desværre ringer...
Skældud skal ud. Ud af skolen og ud af hjemmet. For skældud går ud over børns selvværd, læring og relationer. Og det får børn til at gøre mere af det, de ikke må. Nyt samarbejde mellem Skole og...
Den nye regering vil sætte folkeskolen fri og fortsætte udviklingen af skolen i partnerskabet ’Sammen om skolen’. Derudover skal der nedsættes en kommission for det gode børne- og ungeliv, der skal...
Folkeskolen har til opgave at sikre lige muligheder for god uddannelse til alle børn. Det er en grundpille under vores velfærdssamfund, og en af de vigtigste faktorer på vejen mod det mål er læreren...
Rasmus Edelberg er genvalgt som formand til at stå i spidsen for Skole og Forældre de næste 2 år.
150 delegerede mødes fredag den 11. og lørdag den 12. november 2022 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.
Skole og Forældre skal de næste tre år stå i spidsen for et nyt projekt – FÆLLES-SKABET. Projektets mål er at få alle børn, der lever i økonomisk fattigdom og i udsatte positioner, med i...
En ny undersøgelse om elevernes trivsel i folkeskolen viser, at når forældrene skal vurdere, hvilke årsager der fører til mistrivsel, så er uro i klasserne, relationen til de andre børn og manglende...
Valgkampen er skudt i gang. Men desværre fylder debatten om den stigende mistrivsel blandt børn og unge alt for lidt. Derfor inviterer Skole og Forældre til ‘Det store forældremøde om mistrivsel’,...
Valgkampen er skudt i gang. Men desværre fylder debatten om den stigende mistrivsel blandt børn og unge forbavsende lidt. Skole og Forældre ønsker derfor at få sat problematikken på dagsordenen med...
Vi skal uddanne vores børn til et moderne samfund med digitale løsninger. Men vi skal gøre det etisk forsvarligt, og det er trist, at man først handler nu for at sikre børnenes datasikkerhed. Flere...
De lærerstuderende får langt mere praktik med den aftale, der netop er indgået om en ny læreruddannelse. Det glæder formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, da det giver de studerende bedre...
Over 1.000 psykologer skriver i et åbent brev til politikerne, at de intet håb ser for at vende den stigende mistrivsel, hvis rammerne ikke bliver ændret. Den holdning deler Skole og Forældres...
Fordomme om den bedrevidende forælder med en lang akademisk uddannelse, der sætter Aula på overarbejde, kan være en medvirkende faktor til, at mange unge fravælger læreruddannelsen og folkeskolen...
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Og det går ud over...
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer, og at vi gør bestyrelsesarbejdet til et borgerligt...
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til fritidsaktiviteter og hjælpe forældrene med skole-hjem-...
Forældre søger i stigende grad råd hos Forældrerådgivningen. Råd til at løse de komplekse problemer, deres skolebarn oplever. Ny podcastserie – ’Spørg om skolebørn ’ - skal styrke deres samarbejde...
Forældre søger i stigende grad råd hos Forældrerådgivningen. Råd til at løse de komplekse problemer, deres skolebarn oplever. Ny podcastserie – ’Spørg om skolebørn ’ - skal styrke deres samarbejde...
Det er en vigtig, men kompleks samfundsopgave at skabe gode faglige og inkluderende fællesskaber i folkeskolen. Hvis inklusionsopgaven skal på rette spor, må der fokus på både samarbejde med...
Forældre vælger i stigende grad en fri- eller privatskole til deres barn. En uheldig tendens, mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, der efterlyser en strategi for, hvordan vi får...

Sider