Find den rigtige skole til dit barn – på den rigtige måde

Find den rigtige skole til dit barn – på den rigtige måde

Nyt digitalt værktøj giver let adgang til nøgletal om folkeskolen.

I dag kl. 12 får vi et nyt digitalt værktøj med nøgletal om folkeskolen. Værktøjet giver let adgang til tal for blandt andet elevfravær, afgangsprøvekarakterer og data fra trivselsundersøgelsen, der gennemføres af alle folkeskoler.

De fleste af disse data har været tilgængelige på undervisningsministeriets hjemmeside siden 2014. Mange skolebestyrelser har sikkert allerede brugt denne datasamling til at arbejde med kvaliteten på skolen - ved at se på udviklingen i tallene for egen skole, ved at kigge til naboskolen eller ud over kommunegrænsen for at finde en skole, som man har kunnet finde inspiration hos til at gøre det bedre på sin egen skole.

Tanken med den nye måde at præsentere tallene på er at give forældre indblik i de forskellige skoler i lokalområdet, så forældre kan få indsigt og viden inden de vælger skole.
Tanken er god, men vi skal huske på, at nogle talsæt sjældent er den fulde sandhed om en skole. En skole er andet og mere end fraværsprocenter, afgangskarakterer og antallet af linjefagsuddannede lærere. Tallene siger eksempelvis ingenting om skolens udvikling, samarbejde med hjemmet og alt det andet, der er med til at skabe en god skole.

Tallene kan bruges til at give forældre et første indtryk af skolerne, men for at vælge den rigtige skole til barnet, skal forældrene ud at besøge skolen og møde personalet i en dialog om, hvad skolen og forældrene lægger vægt på ved børnenes skolegang.
Hvordan arbejder skolen med børnenes alsidige udvikling? Er der særligt fokus på internationalt samarbejde, musik eller sport? Og ikke mindst, hvilke forventninger har skolen og forældrene til hinanden i samarbejdet om børnenes læring og trivsel? 

For skolebestyrelserne er tallene et værktøj, der kan bruges til at arbejde med udvikling af kvalitet på skolen, fordi skolebestyrelsen kan gå bag om tallene og gennem sit tilsyn søge forklaring på udviklingen i elevfravær og adskille fravær i ydertimer for elever, som ikke trives med fravær fra elever, som har været indlagt på hospitalet i længere tid.
For skolebestyrelserne er tallene et vigtigt værktøj til tilsyn og kvalitetsudvikling, netop fordi vi i skolebestyrelsen kan tage dialogen om, hvorfor tallene ser ud som de gør og skabe et mere nuanceret billede af skolen, end tal i en tabel kan vise.

Jeg kan frygte, at nogle vil bruge det nye værktøj til at afgøre en skoles kvalitet, alene fordi det er de data, der er tilgængelige - uden blik for, at kvaliteten også findes andre steder i skolen. Steder som ikke kan kvantificeres og sættes op i tabeller.

Så pas på du ikke kun leder efter nøglerne, der hvor gadelygten lyser. Det er slet ikke sikkert det er der, du har tabt nøglerne.

Se også Skole og Forældres vejledning i brug af data

 

Senest opdateret den

2. februar 2016

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.