Ja tak til mere uddannelse og mere frihed

Ja tak til mere uddannelse og mere frihed

Skole og Forældre ser frem til mere indflydelse og mere uddannelse til skolebestyrelsesmedlemmerne i forhandlingerne om justeringer af folkeskolereformen.

Af Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre

Forligskredsen bag folkeskolereformen sidder i disse dage og forhandler om regeringens udspil til justeringer af folkeskolereformen. Det ser ikke ud til, at der kan samles flertal for de mest markante ændringer, men en ting er dog sikkert. Forligskredsen vil gerne give skolerne mere frihed og selvbestemmelse, og den frihed og selvbestemmelse skal blandt andet ligge i skolebestyrelsen.

Tak for det, siger vi i Skole og Forældre. Frihed, ansvar og indflydelse er netop årsagen til, at mange stiller op til arbejdet i skolebestyrelsen, så vi tager gerne imod.
Jeg vil bede forligsparterne huske, at mere frihed, ansvar og indflydelse også kræver mere uddannelse til dem, der skal varetage friheden, ansvaret og indflydelsen.

Hvis skolerne skal kunne løfte opgaven ordentligt, skal der stilles krav til folkeskolens ejere, kommunerne, om at tage et større ansvar for at uddanne skolebestyrelserne. Kun på den måde sikrer vi, at alle typer forældre stiller op til skolebestyrelsen, og at det ikke bliver joberfaring og kompetence, der bliver afgørende for opstilling og valg, men at forældrene, som alle andre politikere, bliver valgt på holdning og værdier.

Muligheden for at omlægge dele af den understøttende undervisning til timer med to voksne, i den såkaldte paragraf 16 b, er stadig til debat i forhandlingerne om justering af folkeskolereformen. Skole og Forældre ser gerne at paragraf 16 b gøres mere rummelig, for på trods af hyrdebreve fra Undervisningsministeriet til kommunerne, er der stadig stor forskel i adgangen til at omlægge understøttende undervisning til timer med to voksne.

At have to voksne i klassen kan give god mening, og den mulighed skal selvfølgelig bruges, når det fra de fagprofessionelle vurderes som en god løsning af faglige, pædagogiske eller andre årsager i netop denne klasse. Godkendelsen til at bruge paragraf 16 b ligger i dag hos kommunalbestyrelsen, og er ofte uddelegeret til forvaltningen. Jeg vil opfordre Folketinget til at lægge godkendelsen ud på den enkelte skole i skolebestyrelsen, så de, der er tæt på skolens hverdag, kan tage en beslutning på et informeret grundlag.

Skal Skole og Forældre give forligskredsen lidt gode råd inden de videre forhandlinger om justeringerne af folkeskolereformen, lyder de sådan her: Giv skolerne frihed til at sætte rammen om skoledagen gennem mere frihed til skolebestyrelsen, så den sammen med skolelederen kan sætte retning for netop deres skole, så skolen bliver en god skole for distriktets børn. Klæd skolebestyrelsen på gennem god uddannelse, så de kan varetage opgaven med at udarbejde principper og føre tilsyn med deres skole. Og sidst men ikke mindst, giv skolerne den tillid og ro, der skal til, for at skabe god skole.

Senest opdateret den

31. januar 2019

af

sp

Læs også

16.06.16
Kan vi lære noget af verdensmestrene i PISA?
I Finland arbejder alle sammen om at skabe en god folkeskole.
04.09.14
Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og...