Meget at glæde sig over i budgetforliget i Aarhus

Meget at glæde sig over i budgetforliget i Aarhus

Skole og Forældre Aarhus er tilfreds med, at Aarhus Kommune har droppet de fleste besparelser på folkeskoleområdet i budgetforliget for 2019.

Det er med glæde og stor tilfredshed, at Skole og Forældre Aarhus nu kan konstatere, at besparelserne på børn og unge i Aarhus er taget af bordet. Rammebesparelserne på folkeskoler, SFO og dagtilbud var en af de store tidsler i Aarhus Kommunens spareforslag, og vi er meget glade for, at de er ryddet af vejen. Samtidig glæder vi os over, at de store børnehavebørn kan blive i deres børnehave frem til skolestart.

- Et bedre forlig end frygtet. Det er især godt, at vi undgår skolelukninger og grønthøsterbesparelser, som ville have ramt børnene hårdt, siger Janus Boye, formand for Skole og Forældre Aarhus.

Skole og Forældre Aarhus er glade for, at der er blevet lyttet opmærksomt til de mange stemmer blandt forældre, medarbejdere og organisationer, der har været bekymrede for forslagene. Det er en sejr for børnene og for demokratiet, at det i nat er lykkedes politikerne at nå til enighed om, at der ikke skal spares på børnene.

Den lokale skole og det lokale råderum er vigtigt for forældrenes tilknytning til folkeskolen, og det er vigtigt for skolebestyrelsernes arbejde med at sikre gode folkeskoler for alle børn.

Skole og Forældre Aarhus er tilfredse med, at politikerne også har lyttet til bekymringerne i forhold til sammenlægningen af de administrative ledere og udsat processen. Foreningen er bekymret for den centralisering, der ligger i forslaget og for skoleledelsens og skolebestyrelsens mulighed for at foretage økonomiske prioriteringer med afsæt i pædagogiske argumenter.
Det er tilfredsstillende, at der nu laves en grundig og inddragende analyse af området – en analyse, som Skole og Forældre Aarhus meget gerne deltager i udarbejdelsen af.

Budgetforliget peger på, at der er meget at arbejde for i fremtiden. Genindførelsen af et effektiviseringskrav på 0,5 % og at midler til barselsfonde giver en mindre budgetramme på Børn og Unge-området giver grund til bekymring. Skole og Forældre Aarhus bifalder derfor også, at der nu laves en analyse, der skal sikre grundlaget for en bæredygtig økonomi for folkeskolerne i fremtiden.

- Der er stadig brug for massive investeringer i vores børn og unge. På skoleområdet kræver blandt andet fortidens forglemmelse i forhold til indeklima og pædagogisk moderniseringer at byrådet også i de kommende år prioriterer skolerne, siger Janus Boye.

Skole og Forældre Aarhus opfordrer både forvaltning og politikerne til at invitere Skole og Forældre Aarhus til dialog og gerne tidligere i forløbet, når det handler om folkeskolens fremtid. En mere åben process vil giver en bedre folkeskole i Aarhus.

Skole og Forældre Aarhus vil samtidig benytte lejligheden til at takke de mange forældre, der har sendt høringssvar, lavet lokale aktioner og underskriftsindsamlinger og på alle mulige måder har været med til at sige klart nej til flere forringelser for vores børn og unge.

- Det har allerede nu vist sig, at det gør en forskel, at vi står sammen og organiserer os i fællesskab, siger Skole og Forældre Aarhus formand.

Yderligere kommentarer: Janus Boye, formand, Skole og Forældre Aarhus, mobil 3132 2976

Senest opdateret den

3. oktober 2018

Læs også

18.06.24
Kontakt Skole og Forældre, Greve
Kontaktinformation til Skole og Forældres lokalafdeling i Greve Kommune
12.06.24
Hvordan bliver jeg delegeret?
Aftal i skolebestyrelsen, hvem I vil sende afsted. I kan sende 2-4 stemmeberettigede delegerede afsted til Skole og Forældres landsmøde på Nyborg...