Sådan vil eleverne undervises

Sådan vil eleverne undervises

Oplysning til skolen om eleverne: Ny rapport fra EVA viser, hvad eleverne synes er god undervisning

De nationale trivselsmålinger viser, at elevernes lyst til undervisning og skolegang falder gennem hele skoleforløbet. Kun 37% af eleverne i 9.klasse i skoleåret 2016/17 er enige i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. Jo højere klassetrin, jo mindre lys i elevernes øjne og jo mindre motivation for at lære.

Det er ikke ny viden for alle os med teenagebørn, men det er ikke blot fordi de er teenagere, at de ikke er motiverede.
I en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fortæller elevernes om deres oplevelse af skoledagen og undervisningen og eleverne peger selv både på problemstillinger og løsninger.  

Relationen til læreren er helt afgørende for hvordan eleverne oplever skoledagen. Hvis eleverne oplever opmuntring og støtte fra læreren, oplever eleverne skoledagen og undervisningen som meningsfuld og motiverende. Eleverne beskriver, hvordan læreren kan støtte dem i deres læreproces ved at tro på dem og have forventninger til dem og ved at være klar og tydelig i rammesætningen af undervisningen. 

Eleverne peger også på, at det er positivt, når eleverne er aktive og involveret i undervisningen. Endelig peger eleverne på, at det motiverer dem, når de udfordres på et passende fagligt niveau. 

Når eleverne har lærere, der er dygtige til at håndtere dette yderst komplekse og omfattende arbejde, oplever også eleverne i udskolingen, at rammerne for at lære er gode, at undervisningen griber dem, og at skolen som sådan er meningsfuld.

Eleverne giver også gode bud på, hvordan deres lyst til undervisning og motivation kan øges. Hvis vi skal lave en god skole, skal vi have fokus på gode relationer mellem eleverne, gode relationer til lærerne, elevernes indflydelse på undervisningen og at eleverne har mulighed for at kunne koncentrere sig i undervisningen. Der skal både være arbejdsro og mulighed for fordybelse.

Lad dette være en påmindelse til skoler og forældre om, at vi skal fastholde fokus på de fællesskabs-skabende aktiviteter for eleverne også i udskolingen, hvor vi måske er tilbøjelige til at tænke, at eleverne kender hinanden og selv kan fastholde de gode relationer - for de har jo kendt hinanden hele skolelivet. Elever forandrer sig, og det gør deres relationer også, også til lærerne, så relationerne skal vedligeholdes og udvikles.

Dagens udgivelse fra EVA er et godt udgangspunkt for skolebestyrelsernes arbejde med at lave principper for organisering af skoledagen og føre tilsyn med kvaliteten af undervisningen og skoledagen på den enkelte skole.

Senest opdateret den

12. december 2018

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.