Sæt kryds ved folkeskolen til folketingsvalget

  • Rasmus Edelberg, Skole og Forældre

Sæt kryds ved folkeskolen til folketingsvalget

Folkeskoler er lige så vigtige som sygehuse, siger Skole og Forældres formand.

Af Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre

Uddannelse og folkeskole bør være lige så vigtige emner til det kommende folketingsvalg som sygehuse, demografi og udlændingepolitik.

Selv om det naturligvis er vigtigt at diskutere kvaliteten af vore sygehuse, og hvad vi gør med udviste kriminelle udlændinge, så er det vores børn, der former fremtiden.

Finansministeriets ”Økonomisk Analyse” fra maj 2018 viser, at stigningen i det offentlige forbrug siden år 2000 primært kan henføres til sundhedsområdet. Antallet af læger og speciallæger i Danmark har været stigende de seneste godt ti år. Det nuværende antal er på det højeste niveau nogensinde. Presset fra sundhedsområdet på de offentlige finanser ser ikke ud til at blive mindre.

Til gengæld har folkeskolen ikke fået en kærlig hånd ved de seneste finanslove. Udgiften per elev er ikke steget de sidste ti år. Andre uddannelsesinstitutioner – universiteter, gymnasier og professionshøjskoler – er løbende blevet udsat for besparelser. Det mener jeg ikke, at vi som samfund kan være bekendt.

De sidste 20 år er der kommet tre ekstra elever i hver klasse i folkeskolen. Dermed spares penge til andre ting, men der skabes også sværere betingelser for at sikre ro i klassen og tage individuelle hensyn. Folkeskolen bør i stedet prioriteres højere, både økonomisk og politisk.

Folkeskolen er samfundets vigtigste institution, når vi skal sikre myndige, dygtige, dannede nye voksne med mod på at indgå i fællesskabet. Det er i skolen, at vores børn lærer at tage vare på sig selv og hinanden. Det er i skolen, børn oplever, at deres eget bidrag har betydning for fællesskabet. Folkeskolen skaber sammenhængskraft i vores samfund – også når vi i fremtiden skal lave gode løsninger for de ældre, sundhed, udlændinge og klima. 

Derfor, tænk på børnene, når I går ind i stemmeboksen til det kommende folketingsvalg. For deres og vores fælles fremtids skyld. Stem på folkeskolen.

Senest opdateret den

21. marts 2019

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.