Stem ud fra skolepolitik

Stem ud fra skolepolitik

Skole og Forældres formand opfordrer vælgerne til kommunalvalget til at se på skolepolitikken, når der skal sættes kryds ved kommunalvalget

I morgen er der kommunalvalg. Danmarks Lærerforening (DLF) har sammen med Epinion lavet en undersøgelse af, hvor stor betydning skolepolitik har for, hvor forældrene sætter krydset.

Undersøgelsen fra DLF viser, at 29 pct. af forældrene mener, at partierne eller kandidaternes skolepolitik har stor betydning for, hvor de vil sætte deres kryds til kommunalvalget. Og for yderligere 44 pct. har det nogen betydning.

Undersøgelsens resultat overrasker mig ikke, for vores børns skolegang og uddannelse er vigtig, og vi har i den sidste valgperiode oplevet skolelukninger og –sammenlægninger og massive besparelser på skoleområdet, samtidig med store satsninger på digitalisering, inklusion og nu en ny folkeskolereform.

Forældre har oplevet besparelserne på egne børn, og det får selvfølgelig betydning for, hvor vi sætter vores kryds i morgen.

Mine egne overvejelser omkring krydsets placering afhænger både af det helt nære og de større linjer. Min skole blev ramt af skimmelsvamp for 1,5 år siden, og det udløste en debat om skolestuktur. Det store spørgsmål var, om skolen skulle genopbygges med eller uden overbygning.

Folkeskolereformen og hvordan kommunalpolitikerne vil udmønte den, får også afgørende betydning for mit kryds.
Vil kommunalpolitikerne selv tage alle beslutninger om, hvordan reformen skal udmøntes, vil de inddrage forældre og skolebestyrelser, eller vil de lægge en række beslutninger ud på den enkelte skole, så vi kan lave en skole som passer til lokalområdet?
Ingen skal være i tvivl om, at jeg gerne ser flest beslutninger lagt ud på den enkelte skole. Det er naturligvis et stort ansvar at få lokalt, men jeg ved at både skoleledere, personale og forældre vil tage ansvaret og gøre skolen bedre for netop vores børn.

Folkeskolereformen giver mere rum til ledelsen på den enkelte skole. ”Skolelederen har fået udvidet sit ledelsesrum” er en sætning, som jeg har hørt ofte i valgdebatten. Men det er faktisk den samlede skoleledelse, altså skolelederen OG skolebestyrelsen, der har fået udvidet sit ledelsesrum.
Så for mig er det helt afgørende, at kommunalpolitikerne, anerkender skolebestyrelsen som en del af skolens samlede ledelse, og det er også det spørgsmål jeg har stillet kandidaterne, så jeg på den måde kan finde ud af, hvor krydset skal sættes.

Valget i morgen er et vigtig valg for forældre og for folkeskolen. Jeg vil opfordre jer alle til at spørge jeres lokalpolitikere om, hvad de vil med skolen, inden I sætter jeres kryds.

Jeg ønsker et godt valg til alle og især et godt valg til folkeskolen, for den har fortjent de bedste politikere. For vores børns skyld.

Mette With Hagensen
Landsformand, Skole og Forældre

 

 

 

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.