Vision og Strategi for Skole og Forældre

Vision og Strategi for Skole og Forældre

Skole og Forældres landsmøde vedtog den 16. november 2019 en vision og strategi for årene 2020-2023.

[download en layoutet version af Skole og Forældres vision og strategi til print her]

Mission

Skole og Forældre er Danmarks landsdækkende forening for forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre varetager forældrene og deres børns interesser i forhold til folkeskolen. 

Skole og Forældre: 

 • taler forældrene og deres børns sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
 • støtter skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
 • styrker forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen 

Vision

Skole og Forældres vision er en folkeskole med høj kvalitet, der - som forældrenes naturlige førstevalg - styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejdere, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livsduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati. 

Grundlag

 • Vi mener, at folkeskolen er den vigtigste samfundsbærende institution i vores demokrati 
 • Vi vil en mangfoldig folkeskole, hvor elevers og forældres forskelligheder er en styrke 
 • Vi vil en lokalt og demokratisk forankret folkeskole med skolebestyrelsen som en aktiv del af skolens samlede ledelse
 • Vi vil en samarbejdende folkeskole, hvor alle forældre og elever deltager i udviklingen af skolen
 • Vi sætter børnenes interesser i centrum for vores arbejde

Skole og Forældres strategi 2020-2023

Mål for folkeskolen

 • Styrke kvaliteten i skolens børnefællesskaber
  Trygge børnefællesskaber er vigtige for alle børn. Skole og Forældre vil arbejde for en folkeskole, hvor eleverne trives og føler de hører hjemme. Skole og Forældre vil arbejde for at få fællesskaberne til at lykkes - både ved at pege ærligt på udfordringer og byde ind med løsninger.
 • Bedre kvalitet i skole-hjem-samarbejdet
  Skole-hjem-samarbejdet er afgørende for alle elevers læring og trivsel. Skole og Forældre vil arbejde for, at alle forældre og elever i videst muligt omfang skal inddrages i samarbejdet, uanset hvilke forudsætninger eller hvilken baggrund de har. Skole og Forældre vil arbejde for, at kvaliteten i samarbejdet øges og vil fokusere på alle parters bidrag i samarbejdet. 
 • National og kommunal prioritering af folkeskolen
  Folkeskolen har en afgørende betydning for demokrati og lighed i lokalsamfund og samfundet som helhed. Skole og Forældre vil arbejde for en højere politisk og økonomisk prioritering af folkeskolen, samt den bedst mulige anvendelse af ressourcerne, så kvaliteten kan sikres og folkeskolen fastholdes som det naturlige førstevalg for forældrene. Skole og Forældre vil arbejde både nationalt og kommunalt med dette mål.

Mål for organisationen

 • Et bedre samarbejde med skolebestyrelserne
  Skolebestyrelserne er Skole og Forældres primære medlemmer. Forældrene i skolebestyrelserne er fundamentet for foreningens demokrati og levedygtighed. Arbejdet med skolebestyrelser skal derfor forsat have høj prioritet – og det er et strategisk mål at styrke det. 
 • En stærk forældrebevægelse
  Gennem bedre involvering af den brede forældrekreds kan Skole og Forældre mobilisere nye kræfter til indfrielse af foreningens formål lokalt og nationalt. Skole og Forældre vil arbejde for flere handlemuligheder for skolebestyrelser, lokalafdelinger og forældre i foreningens regi, en tættere relation til forældrene og for at flere forældre benytter sig af Skole og Forældres ydelser.

Senest opdateret den

16. marts 2020

af

pe

Læs også

07.12.23
SoF Frederiksberg Generalforsamling
Vedtægter, arbejdsprogrammer og referater for generalforsamling, Skole og Forældre Frederiksberg
07.12.23
Kontakt Skole og Forældre Frederiksberg
Kontaktinformation til bestyrelsen i Skole og Forældres lokalafdeling Frederiksberg