Voldelig adfærd

Voldelig adfærd

Jeg er formand for en skolebestyrelse og blevet orienteret om en medarbejder på skolen, der har haft en adfærd, der er fortolket af nogle som voldelig. Hvad gør vi som skolebestyrelse i en sådan sag?

Svar:

Ministeriet for Børn og Undervisning skriver i deres vejledning til skolebestyrelsesmedlemmer om klagesager, at de opfordrer forældrene til at løse konflikten gennem klasselæreren eller skolens leder. Eventuelt kan sagen tages op som et punkt på skolebestyrelsens møde, hvorefter skolens leder må tage affære.

Skolebestyrelsen har ikke ret til at gå ind i konkrete personsager, men kan bede skolelederen om en redegørelse for forløbet i sådanne sager. Skolebestyrelsen kan ikke pålægge skolelederen at behandle en klage på en bestemt måde. Men hvis bestyrelsen er utilfreds med skolelederens handlemåde, kan den klage til kommunalbestyrelsen.

Hvis der gentagne gange er rejst kritik af en bestemt lærer, uden skolens leder har foretaget sig noget, der har betydet ændringer eller forbedringer, er det skolebestyrelsens pligt at gå videre med sagen. Konkret kan det være over for chefen for kommunens skoleforvaltning eller lignende.

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Senest opdateret den

12. december 2018

af

pe

Læs også

23.10.15
Brug af data
Der bliver efterhånden lavet rigtig mange data, som skolebestyrelserne kan bruge. Læs her om god praksis for anvendelsen af data.
Forside til Egmont Rapporten 2019
30.09.19
En god skolestart
Egmont Fonden har sat fokus på skolestart, og i deres årsrapport er der både viden og gode eksempler at hente til inspiration til...