Alle skolebestyrelser: Tjek det kommunale skolebudget for 2017

Alle skolebestyrelser: Tjek det kommunale skolebudget for 2017

Den nye kommuneaftale betyder, at besparelser på folkeskolen begrundet i omprioriteringsbidraget kan pilles ud af budgetterne i alle 98 kommuner.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening betyder, at hovedparten af det såkaldte omprioriteringsbidrag for 2017 falder bort.
Det betyder, at planlagte besparelser i folkeskolen, med baggrund i omprioriteringsbidraget, nu kan pilles ud af de kommunale budgetter for 2017.

- Kommunerne har varslet massive besparelser med henvisning til omprioriteringsbidraget. Det er væk nu. Derfor skal besparelserne også pilles ud af de kommunale budgetter for 2017. Det bliver en stor, men også nødvendig opgave for skolebestyrelserne i alle 98 kommuner at kigge budgetterne efter i sømmene og holde kommunalpolitikerne fast på at fjerne besparelserne fra folkeskolen, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 indeholder ikke direkte penge til folkeskolerne, men kommunerne har ofte begrundet den stramme økonomi i folkeskolen med henvisning til omprioriteringsbidraget.

- Hvad angår folkeskolen indeholder kommuneaftalen pæne ord og ingen penge. Jeg synes det er kritisabelt, at landspolitikerne vedtager en ambitiøs folkeskolereform uden at ville finansiere den ordentligt. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt skolebestyrelse nu får sat pres på forhandlingerne om skolernes økonomi ude i hver enkelt kommune, siger Mette With Hagensen.

De seneste år har kommunerne brugt færre penge end de må ifølge kommuneaftalerne med Finansministeriet. Derfor er der efter Skole og Forældres opfattelse plads til, at kommunerne bruger flere penge på folkeskolen.

-  I en tid med få penge på budgetterne er det mindste man kan forlange af kommunerne, at de bruger de penge, der faktisk er til rådighed. Det har kommunerne ikke gjort i flere år. Nu har de chancen igen i 2017. Mit budskab er, at kommuner skal bruge de penge de faktisk må i 2017, siger Skole og Forældres formand.

Læs hele kommuneaftalen

 

Udgivet den

13. juni 2016

af

sp

Læs også

11.08.15
Nyt hæfte til skolebestyrelserne om skole-hjem-samarbejde
Alle skolebestyrelser på folkeskoler får i disse dage en pakke med ti gratis eksemplarer af Skole og Forældres nye hæfte ”Skolebestyrelsens arbejde...
16.06.14
Skolebestyrelsesvalg 2014 - afslutning
Den gode overlevering, værktøjskasse og håndbøger til de nye bestyrelser.