Arbejdende forældre har ret til nødpasning

Arbejdende forældre har ret til nødpasning

Forældre med elever i 0. – 4. klasse har krav på nødundervisning og nødpasning, hvis deres arbejde kræver det.

Hjemsendelsen af elever i grundskolen betyder, at alle forældre, der kan, skal holde eleverne hjemme i den kommende tid.
Forældre til børn i 0. – 4. klasse, der ikke kan passe deres børn på grund af arbejde, har imidlertid ret til at få børnene i nødpasning.

- Hvis du ikke kan passe dit arbejde, så send børnene i skole. Det gælder også, hvis du arbejder hjemme. Vi har fået undervisningsministerens ord for, at det er under sundhedsmæssigt forsvarlige vilkår, og som forældre skal vi ikke have dårlig samvittighed over at sende vores børn i nødpasning, hvis det er nødvendigt for at passe vores arbejde, siger Skole og Forældres næstformand, Cecilie Harrits.

Elever fra 5. klasse skal fjernundervises hjemmefra. Her er det kun i særlige tilfælde, at skolen tilbyder nødpasning og -undervisning, mens elever på specialskoler og i specialklasser stadig skal møde i skole.

- Det er vigtigt, at både bemandingen og de sundhedsfaglige retningslinjer i specialskoler og specialklasser giver tryghed for elever, forældre og medarbejdere. Ellers må vi tænke i fleksible alternativer, der skaber bedst mulige forhold for børnene. En mulighed kunne være at lade eleverne overgå til nødundervisning, der giver bedre rammer for at tilrettelægge skoledagen efter de lokale forhold. Og så har vi opfordret ministeren til at droppe indberetningen af fravær til kommunalbestyrelsen, siger Skole og Forældres næstformand.

Hun opfordrer desuden til at gøre SFO og klubtilbud gratis, hvis perioden med nedlukning strækker sig ud over den 17. januar.

- I foråret meldte mange forældre deres børn ud af SFO og klub. Den risiko skal vi ikke løbe igen. Det er vigtigt, at børnene kommer tilbage i fritidstilbuddene, så snart situationen tillader det. Derfor vil det være godt, hvis tilbuddene kunne være betalingsfri, så længe de er lukket ned for den store gruppe af børn. Regeringen må så sørge for en økonomisk kompensation, så institutionerne ikke bliver ramt af den manglende forældrebetaling, siger Cecilie Harrits.

Skole og Forældre opfordrer også skolerne til at have et særligt fokus på kvaliteten af nødundervisning og fjernundervisning.

- Jeg er bekymret for elevernes læring i den efterhånden meget lange coronaperiode. Og jeg ved, at mange af de store elever er nervøse for, hvad der skal ske med deres eksamen, siger næstformanden.

- Fjernundervisningen af de yngste elever er vanskelig at finde en god model for, selvom der er virkelig mange gode bud på det fra lærerne. I denne her tid er det ekstra vigtigt med en tæt dialog mellem skole og hjem, så vi hurtigt får afstemt forventninger og fanget de ting, der ikke fungerer, siger Cecilie Harrits.

Skole og Forældre opfordrer regeringen til at prioritere en genåbning af skolen i især de små klasser så hurtigt som det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Udgivet den

7. januar 2021

Læs også

17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...
25.04.22
Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til...