Behold det frie skolevalg

Behold det frie skolevalg

Undervisningsministeren vil begrænse det fri skolevalg trods anbefalinger fra ekspertudvalg.

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini overvejer at begrænse det fri skolevalg for at forhindre en udvikling med socialt opdelte skoler, hvor veluddannede forældre flytter deres børn til skoler, hvor der går andre børn med veluddannede forældre, mens børn fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem samles på andre skoler.

Skole og Forældre anerkender, at det er positivt med en blandet elevsammensætning, men er kritisk over for tvang i forhold til det frie skolevalg.

- Det fri skolevalg har overvældende opbakning blandt forældrene. Samtidig viser undervisningsministeriets egen evaluering, at det ikke er det frie skolevalg, der er årsagen til socialt opdelte skoler. Derfor er jeg enig i ministerens hensigt, men faktisk lidt uforstående over for ministerens løsningsforslag, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Et udvalg under Børne- og Undervisningsministeriet har evalueret reglerne om frit skolevalg.

Konklusionerne i evalueringen er,

  • at der alene er problemer med socialt opdelte skoler i København og dele af Århus
  • at bosættelsesmønstre er hovedårsagen til problemerne
  • at forældrene i overvældende grad støtter det frie skolevalg

- Evalueringen af det frie skolevalg viser, ministeren i realiteten overvejer at lade et problem i København og Århus gå ud over forældrenes frihed i resten af Danmark. Rapporten viser også, at problemet med socialt opdelte skoler ikke kan løses ved at begrænse det frie skolevalg, fordi det er bosættelsesmønstre, der afgør elevsammensætningen, siger Skole og Forældres formand.

Evalueringsrapporten viser, at det især er forældre med dårlige uddannelser, der støtter det frie skolevalg. Det skyldes formentlig, at de velhavende altid har mulighed for at købe sig ind på en privatskole.

- Det frie skolevalg er en frihedsrettighed, som alle kan benytte sig af. Det frie skolevalg er vigtigt at beholde, så alle forældre selv får muligheden for at bryde den sociale arv, siger Benedikte Ask Skotte.

Tallene viser, at det frie skolevalg især bliver benyttet i Københavns Kommune.

Ministeriets evaluering af det frie skolevalg bygger på en rapport fra Rambøll ”EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG” fra oktober 2011 og et udvalgsarbejde, hvor blandt andet Skole og Forældre, KL, det tidligere integrationsministerium og SFI har deltaget.

Udgivet den

14. februar 2012

af

Læs også

04.03.21
Folkeskolerne udfordres af skolevægring og forældre savner at blive hørt
Ny årsrapport fra Forældrerådgivningen viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.
26.02.21
Ok til teststrategi i folkeskolen
Skole og Forældre er tilfreds med den planlagte teststrategi for genåbningen af folkeskolen.