Behold elevplaner i alle fag

Behold elevplaner i alle fag

Lovforslag sænker krav til elevplaner i de naturvidenskabelige og praktisk/kreative fag.

Som en del af folkeskolereformen har Undervisningsministeriet fremsat et lovforslag, der betyder, at der kun skal laves elevplaner på få årgange i de naturvidenskabelige og praktisk/kreative fag.

- Det er en uacceptabel nedprioritering af disse fag. Elevplanen er forældrenes garanti for, at der bliver sat individuelle mål for elevernes læring og at der bliver fulgt op på målene. Lovforslaget gør de naturvidenskabelige og de praktisk/kreative fag til B-fag i folkeskolen. Det er utilfredsstillende, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Ifølge lovforslaget skal der først laves elevplaner i Natur og Teknik efter fire års skolegang og kun en enkelt gang i overbygningsfagene Geografi, Biologi og Fysik/Kemi. I fagene Håndværk, Design og Madkundskab skal der også kun laves elevplaner én gang i løbet af fire år.

- Hvis vi vil styrke den danske konkurrenceevne, vores evne til at skabe arbejdsplader og få flere unge til at vælge erhvervsskolerne er det et helt forkert signal at sende, når man vil nedprioritere elevplanerne i disse fag, siger Mette With Hagensen.

Baggrunden for ønsket om at lave færre elevplaner er især kommunernes og lærernes ønske om mindre papirarbejde og administration.

- Elevplanerne er det redskab, der sikrer en præcis og systematisk undervisning af eleverne. Målet med folkeskolereformen er dygtigere elever. Det mål kan man ikke opnå ved at svække et af de vigtigste redskaber til at nå målet. Jeg må sige, at jeg er meget forundret, siger Skole og Forældres formand.

Skole og Forældes undersøgelser viser, at forældrene er meget tilfredse med elevplanerne og at forældrene vil have mere feedback og flere og tydeligere mål for elevernes læring.

- Forældre til børn i folkeskolen ønsker mere elevplan, ikke mindre. Det håber jeg politikerne forstår, siger Mette With Hagensen.

Elevplanerne er forældrenes eneste sikring for, at de får en skriftlig tilbagemelding fra skolen om deres børns læring og progression.

Læs hele Skole og Forældres høringssvar

Læs lovforslaget

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

Udgivet den

23. januar 2014

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...