Benedikte Ask Skotte i Frivilligrådet

Benedikte Ask Skotte i Frivilligrådet

Social - og Integrationsminister Karen Hækkerup udpeger Skole og Forældres formand som medlem af det nye Frivilligråd

Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte, er udpeget som nyt medlem af Frivilligrådet af Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup.

- De 12 nye medlemmer af Frivilligrådet er skarpe profiler og har bredt sammensatte kompetencer. Rådet skal være med til den vigtige opgave at sætte frivillighed på dagsordenen i de kommende år. De frivillige yder en stor social indsats og kan med deres erfaringer og viden bidrage til debat om de sociale udfordringer, vi står overfor i fremtiden, siger Social- og integrationsminister Karen Hækkerup i en pressemeddelelse fra Frivilligrådet.

- Jeg er selvfølgelig stolt over at repræsentere Skole og Forældres tusindvis af skolebestyrelsesmedlemmer i det nye Frivilligråd. Deres frivillige arbejde er helt afgørende i folkeskolen. Vores medlemmer er daglige beviser på det store engagement, som forældre har i deres børns skolegang, siger Benedikte Ask Skotte.

Frivillighedsrådet har tre hovedopgaver:

  • at rådgive Karen Hækkerup om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.
  • at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet
  • at skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer, og sætte fokus på udviklingspotentialet på tværs af fagområder og sektorer

Frivilligrådet kan vælge at sætte egne projekter og undersøgelser i gang eller lave ad hoc-opgaver som analyser, vurderinger og strategiforslag. Rådet skal desuden have et internationalt udsyn, der kan perspektivere danske udfordringer og løsninger på frivilligområdet.

Rådet skal holde et årsmøde for at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle.

Rådets medlemmer
Formand er Vibe Klarup Voetmann, direktør i PsykiatriFonden. Benedikte Ask Skotte, landsformand i Skole og Forældre. Camilla Burgwald, sekretariatsleder i Red Barnet Ungdom. Henriette Christiansen, direktør for Egmont-fondens støtte og bevillingsadministration. Klaus Majgaard, kommunaldirektør i Furesø Kommune. Lea Møberg Kristensen, formand for EVX Denmark. Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen. Rasmus Grue Christensen, sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors. Steen Søgaard, sekretariatschef i Det Boligsociale Sekretariat, Horsens. Thomas Bach, medlem af DIF’s bestyrelse, DGI-konsulent Ilir Shkoza og Tine Roed, direktør i DI.

Udgivet den

3. februar 2012

af

fzb

Læs også

rebild_bestyrelse
24.04.20
Ny lokalafdeling af Skole og Forældre: ”Nu står vi sammen”
Hvis man som skolebestyrelse vil have flere muskler i forhandlingerne med de lokale politikere, kan man med fordel gå sammen. Det har otte skoler i...
12.11.19
Ministerbesøg og flerårig strategi på dagsordenen til Skole og Forældres Landsmøde
169 delegerede mødes fredag den 15. og lørdag den 16. november 2019 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.