Bevar elevplanerne

Bevar elevplanerne

Over 400 folkeskoler har søgt om dispensation til at slippe for at lave elevplaner. Elevplanerne er imidlertid den eneste skriftlige tilbagemelding i folkeskolen, der kan bruges til noget af forældrene. Derfor er Skole og Forældre lodret imod at skrotte elevplanerne.

- En simpel karakter kan ikke bruges til at udvikle vores børn. Elevplanerne er den eneste skriftlige tilbagemelding om vores børn, som forældrene kan bruge til noget. Derfor er det afgørende, at kommunernes såkaldte udfordringsret ikke ender med, at skolerne bare slipper for at lave noget, de synes er besværligt, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre mener skolebestyrelserne skal inddrages inden en skole får lov til at slippe elevplanerne. Og at det skal være et krav, at skolebestyrelserne laver et princip om, hvordan skolen vil underrette forældrene om elevernes udbytte af undervisningen, inden elevplanerne droppes.

- Skolerne skal sætte noget i stedet, hvis de vil slippe for elevplanerne. Vi skal ikke tilbage til den gamle snik-snak på et forældremøde, hvor ingen efterfølgende kan huske, hvad der blev sagt, siger Benedikte Ask Skotte.

Forskning viser, at forældre er en meget vigtig faktor i børns læring.

- Og elevplaner er netop et glimrende værktøj til både at styrke eleven og skole-hjem-samarbejdet, siger Benedikte Ask Skotte.

Ifølge EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, er elevplanerne en succes. (Se side 110). I en rapport fra 2008 konkluderes det, at ”både lærere og forældre oplever at elevplanerne har en positiv betydning for skole-hjem-samarbejdet og for skole-hjem-samtalerne.”

- På baggrund af EVA’s evaluering undrer det mig uhyre meget, hvorfor både lærere, skoleledere og kommuner har set sig sure på elevplanerne, siger Benedikte Ask Skotte.

 

 

Udgivet den

2. september 2011

af

fzb

Læs også

07.06.13
Tillykke til folkeskolen med skoleforliget
Skoleforliget vil løfte folkeskolen, mener Skole og Forældre. Det er dog uheldigt, hvis for store dele af forliget først kan træde i kraft i 2016.
27.09.12
Det danske skolevæsen bryder den sociale arv
I Danmark er der knap 60 procents chance for at en ung mellem 20 og 34 år med ufaglærte forældre begynder på en videregående uddannelse, viser OECD-...