Flere skole-hjem-samtaler i udskolingen

Flere skole-hjem-samtaler i udskolingen

Ny rapport understreger behovet for et stærkt skole-hjem-samarbejde – også i folkeskolens ældste klasser.

En ny rapport fra Professionshøjskolen Metropol og Det Kriminalpræventive Råd viser, at skolen handler for sent og med forkerte midler over for elever i udskolingen, der har et stort fravær fra undervisningen.

Ifølge rapporten kan lærerne i skolen og andre professionelle allerede tidligt i skoleforløbet forudsige, om en ung vil få problemer med et stort fravær, men ofte bliver der ikke handlet på de tidlige bekymringer.

- Skolen skal inddrage forældrene med det samme, hvis der er problemer med fravær. Elevens fravær skal på dagsordenen til skole-hjem-samtalen og forældremødet. Hvis skolerne hurtigere og i højere grad inddrager forældrene kan mange problemer løses inden de vokser sig store. Ofte oplever forældre at være de sidste, som får kendskab til elevernes fravær, og det er ikke godt nok, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Rapporten er lavet med udgangspunkt i interviews med udskolingselever, der har et stort fravær. Eleverne peger i rapporten blandt andet på, at mangel på tillid mellem eleven og lærerne gør det svært at finde løsninger på fraværet.

- Forældrene er et afgørende bindeled mellem eleven og lærerne, når der er problemer. Jeg vil opfordre alle skolebestyrelser til at lave principper for elevfravær, så forældrene får sikkerhed for, at de bliver inddraget hurtigt, hvis en elev begynder at få et højt fravær, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældre har tidligere, i samarbejde med blandt andet Undervisningsministeriet, gennemført kampagnen ”Godt du kom” med fokus på elevfravær, hvor der er inspirationsmateriale til skolebestyrelsen om blandt andet inddragelse af forældre.

Se også hæfte til skolebestyrelsen om fravær.

Danmarks Evalueringsinstitut tidligere undersøgt, hvad et godt skole hjem-samarbejde består af. Se omtalen af denne rapport her

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78

Udgivet den

7. april 2015

af

sp

Læs også

15.08.22
Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny...
17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...