Folkeskolen skal ikke betale finansloven

Folkeskolen skal ikke betale finansloven

Skole og Forældres formand siger nej tak til omprioriteringsbidraget i finanslovsforslaget. Det vil sende en regning til folkeskolerne flere år frem i tiden.

Forhandlingerne om finansloven er i fuld gang. Regeringen vil blandt andet skære én procent af udgifterne til kommunerne hvert år de næste tre år.

Det er Skole og Forældre bekymret over.

- Finanslovsforslaget vil tage flere milliarder fra kommunerne hvert år. Den regning kommer folkeskolerne i høj grad til at betale. Problemet er, at folkeskolerne allerede har sparet i årevis og vi er også i gang med at indføre en stor folkeskolereform. Jeg synes ikke de besparelser er i orden, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Kommunernes udgifter til folkeskolen pr. elev er ikke steget i en årerække, samtidig med at lønninger og priser stiger og der er kommet flere opgaver til, med eksempelvis inklusion og folkeskolereformens flere undervisningstimer. Vi har i disse år oplevet lukning eller sammenlægning af flere hundrede folkeskoler, højere klassekvotienter, færre lærere, inklusion med få penge mange steder, dårligere tid til skole-hjem-samarbejde og færre lejrskoler til eleverne.

- En lille skive af pølsen ser ikke ud af så meget, men hvis man skærer skiver nok, så er der altså mindre pølse tilbage. Den tilbagemelding vi får fra vores medlemmer i skolebestyrelserne er, at folkeskolen i årevis har haft meget stramme budgetter. De politikere, der holder af folkeskolen bliver nødt til at sige højt, at folkeskolen skal have en rimelig finansiering, siger Mette With Hagensen.

Omprioriteringsbidraget på én procent fremgår af regeringens finanslovsforslag.
På side 34 står der blandt andet:
”Regeringen har endvidere indarbejdet et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. årligt frem mod 2019.”

- Det er god husholdningsskik, at man ikke bruger flere penge end man har, men når de økonomiske vismænd mener, at der er flere penge i statskassen, end finansministeren kan få øje på, kan man få den mistanke, at finansminister Claus Hjort Frederiksen har været rigelig spareivrig på kommunernes vegne denne gang, siger Skole og Forældres formand.

Se også selve lovforslaget om udgiftsloftet

Yderligere kommentarer: Landsformand, Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31716378

Udgivet den

26. oktober 2015

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...