Hver tredje skoleforælder er utilfreds med AULA

Hver tredje skoleforælder er utilfreds med AULA

Utilfredsheden skyldes især beskedfunktionen, besværligt fil-download og at skolens ansatte bruger AULA forskelligt.

34 % af folkeskolens forældre er utilfredse med AULA. Det viser en undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet blandt 800 repræsentativt udvalgte folkeskoleforældre.

Forældrene er blandt andet utilfredse med beskedfunktionen, hvor forældrene oplever, at der stadig er for mange irrelevante informationer, at det er svært at sortere i og finde tidligere beskeder og at det er besværligt at downloade filer. Det er også en kilde til frustration blandt forældre, at skolens ansatte bruger AULA forskelligt, så man skal lede efter samme type information forskellige steder afhængig af, hvilken lærer, der er afsender.

- Det er ikke godt nok, at hver tredje forælder er utilfreds. Derfor er budskabet til skolerne, at de skal forenkle deres kommunikation yderligere og sikre en fælles ramme for kommunikationen mellem skole og hjem. Min opfordring er, at skolebestyrelserne har kommunikationen mellem skole og hjem på dagsordenen løbende, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

AULA blev sat i drift på skolerne for et år siden. Det er ikke usædvanligt, at store IT-projekter møder kritik og har indkøringsvanskeligheder. Derfor er det vigtigt, at Kombit, der står bag AULA, fortsat er meget opmærksom på forældrenes tilbagemeldinger. I den forbindelse mangler der en systematisk opsamling af feedback fra forældrene, som derfor ikke ved, hvor de skal aflevere budskaberne. Vigtig viden om brugernes oplevelse går således tabt.

- Indimellem er der eksempler på forældre, der gør sig umage for at formulere deres reelle bekymring for manglende dataetik eller er kritiske overfor AULA-systemet i pressen. Budskabet til AULAs udviklingsafdeling er, at de fortsat skal udvikle og optimere AULA, så de knaster, som forældrene peger på, bliver fjernet. Det mangler et bedre samarbejde omkring opsamling af forældrenes erfaringer fra hele landet, når de relevante forbedringer prioriteres nationalt, siger Rasmus Edelberg.

800 respondenter, der alle er forældre til børn i folkeskolen, har besvaret undersøgelsen, der er gennemført af Skole og Forældre i perioden 25. september – 5. oktober 2020.

Udgivet den

11. november 2020

Læs også

Samarbejde mellem lærere og pædagoger
01.06.23
Stille kroppe giver slap læring - lad os skabe balance i skoledagen
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre....
26.05.23
Manglende fokus på børns trivsel i økonomisk aftale
Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til...