Lovforslag forringer kvalitetsrapporter om folkeskolen

Lovforslag forringer kvalitetsrapporter om folkeskolen

Bekymrende, at kommuner kan halvere antallet af kvalitetsrapporter.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen skal give kommunalpolitikere og skolebestyrelser en årlig status over udviklingen på kommunens folkeskoler.
Et nyt lovforslag vil halvere antallet af kvalitetsrapporter og forringe kvaliteten af de resterende rapporter.

- Det er meget mystisk, hvorfor kravene til at følge udviklingen i folkeskolen skal sænkes markant netop som folkeskolereformen skal til at rulles ud. Vi har netop nu brug for at følge udviklingen tæt, så vi kan ændre og justere, mens skolerne er i en implementeringsfase, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Det nye lovforslag er en del af folkeskolereformen. Ifølge forslaget skal der fremover kun laves en kvalitetsrapport for folkeskolen hvert andet år og som noget nyt må kvalitetsrapporten også gerne slå skoler sammen i grupper, så der ikke længere er sikkerhed for, at hver enkelt skole omtales i rapporten.

- Den praktiske konsekvens af lovforslaget bliver, at skoler i årevis kan bevæge sig under radaren med problemer som manglende faglighed og trivsel, eller stort sygefravær blandt lærerne. Skolebestyrelserne får sværere ved at udføre det lovpligtige tilsyn med skolens drift med det nye lovforslag, siger Mette With Hagensen.

Efter Skole og Forældres opfattelse er lovforslagets udformning et resultat af, at forslaget er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra kommuner, der allerede havde fået en dispensation til at lave 2-årige kvalitetsrapporter, da det stort set udelukkende er evalueringer fra disse kommuner, der udgør lovforslagets beslutningsgrundlag.

- De kommuner og skoler, der er dårligst til at strømline deres dataindsamling og dataformidling får lov til at bestemme, hvor ofte vi som samfund kan følge op på folkeskolens kvalitetsudvikling. Det synes jeg er utilfredsstillende, siger Skole og Forældres formand.

Evalueringerne fra disse kommuner viser, at flere kommuner, trods dispensation til 2-årige kvalitetsrapporter, alligevel formidler vigtige grunddata om folkeskolen hvert år til kommunalpolitikerne. Dermed viser evalueringerne reelt også, at der er behov for en årlig opfølgning på folkeskolernes kvalitet.

Læs Skole og Forældres høringssvar – se afsnittet om kvalitetsrapporter

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

19. februar 2014

af

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
10.06.21
Skolestartspakke til nye skoleforældre
Se Skole og Forældres skolestartspakke til nye og kommende skoleforældre.