Manifest for Ny Nordisk Skole klar til brug i skolen

Manifest for Ny Nordisk Skole klar til brug i skolen

Manifestet kan bruges som inspiration for skolebestyrelserne til at lave værdiregelsæt i folkeskolen.

Skole og Forældres formandskab har de sidste dage bidraget til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis nye manifest Ny Nordisk Skole - sammen med mange andre fra uddannelsessektoren på det årlige Sorømøde.

Manifestet er en slags udbygget formålsparagraf for blandt andet folkeskolen og det er formet som en huskeliste med 10 punkter, som skolebestyrelser, lærere og ledere kan lade sig inspirere af.

- Værdien i manifestet er, at det afspejler den nyeste viden og forskning om, hvordan de voksne bedst muligt bidrager til børnenes dannelsesproces. Det gælder selvfølgelig ikke bare lærerens valg af pædagogisk metode, men også inddragelse og involvering af elever og forældre, der er en hjørnesten i det nordiske skolesystem, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Hensigten er nu, at manifestet skal ud på skolerne.

- Min opfordring til skolebestyrelserne er, at de lader sig inspirere af manifestet, når de skal lave eller revidere skolens værdiregelsæt, og også bruger det som en huskeliste, hvis de oplever, at der er udfordringer på skolen, siger Benedikte Ask Skotte.

Sorømødet er et årligt to-dages seminar, som den siddende undervisningsminister afholder. Denne gang var hovedtemaet at bidrage til det udkast til manifest for Ny Nordisk Skole, som en gruppe professionelle fra uddannelsessektoren havde lavet.

- Det har været meget fint at få lov til at tænke overordnet over, hvordan man indretter børns dannelsesproces fra 0-18 år, så de bliver livsduelige unge mennesker, der tager del i og ansvar for samfundet. Manifestet samler i ét dokument det samfundet vil med folkeskolen og børnene. Jeg håber derfor, at manifestet bliver læst af skolebestyrelserne i den kommende tid, at man omformulerer og tilpasser, så det fungerer i kulturen i den enkelte skole, og at vi dermed kan skubbe til en forandringsproces som styrker hvert enkelt barns muligheder, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

 

 

Udgivet den

9. august 2012

af

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...