Nej til karakterer i små klasser

Nej til karakterer i små klasser

Børn i indskolingen skal ikke bedømmes, men udvikles fagligt. Derfor er der ikke behov for karakterer, men behov for at forbedre elevplanerne.

Skole og Forældre tager afstand fra de Konservative og Dansk Folkepartis ønske om at indføre karakterer i de små klasser.

- I indskolingen handler det om at udvikle børnene fagligt. Det handler ikke om at bedømme dem. En karakter er samtidig en alt for snæver og tilbageskuende måde at bedømme elever på. Derfor er karakterer i de små klasser formålsløse, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældres mener i stedet skolen skal bruge mere tid på elevplaner, der netop er et udviklingsværktøj i forhold til den enkelte elev.

- Elevplanen er det værktøj, der skal bruges til at evaluere tidligere mål, aftale nye mål og aftale, hvordan barnet, forældrene og læreren hver især skal bidrage til at opnå målene. Det kan et enkelt tal i en karakterbog slet ikke bruges til, siger Benedikte Ask Skotte.

Blandt andre OECD har kritiseret den danske evalueringskultur for ikke at være stærk nok.

- Vi kan netop forbedre evalueringskulturen i folkeskolen ved at tage de individuelle elevplaner mere alvorligt. Samtidig er elevplanerne også vejen til at opfylde lovens krav om en større differentiering af undervisningen end tilfældet er i dag, siger Skole og Forældres formand.

I dag får elever i folkeskolen karakterer fra 8. klasse. Regeringen har tidligere foreslået i sit folkeskoleudspil, at børnene skal have karakterer fra 6. klasse, men Konservative og DF vil nu give karakterer i hele skoleforløbet.

Udgivet den

9. august 2011

af

Læs også

26.09.12
Forældreinteresse vigtig for 10. klasse elevers lyst til uddannelse
Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10...
02.09.11
Bevar elevplanerne
Over 400 folkeskoler har søgt om dispensation til at slippe for at lave elevplaner. Elevplanerne er imidlertid den eneste skriftlige tilbagemelding...