Ny psykiatriplan skal støttes op af bedre rammer for skolen

Ny psykiatriplan skal støttes op af bedre rammer for skolen

Det skal være lettere for børn og unge i mistrivsel og med symptomer på psykiske lidelse at få et tilbud i kommunen. Og samtidig skal en tidlig og forebyggende indsats i grundskolen styrkes. Det fremgår af en ny aftale om en 10 årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg er glad for, at der med planen arbejdes for, at børn og unge, samt deres forældre, oplever rettidighed, tilfredsstillende og inddragende hjælp, for det er noget, der fylder allermest hos familierne. Men ifølge formanden kan planen kun ses som et skridt ud af mange for at mindske mistrivsel:

”Vi bliver nødt til at kigge på rammerne i skolen også. Er der fx voksne nok til at tale med de børn og unge, der mistrives? Er der et godt samarbejde mellem skole og hjem og en klar plan for, hvordan man vil arbejde med trivsel og læring? Får man den støtte, man er berettiget til, og hvad hvis man ikke gør? Der er mange komplekse spørgsmål, som der fortsat skal findes svar på.”

Lærere skal blive bedre til at spotte bl.a. mistrivsel

I aftalen står der, at erfaringer skal afdækkes, og værktøjer udvikles og afprøves, så de kan anvendes i grundskolen, så lærere kan genkende begyndende mistrivsel samt have forståelse for tidligere symptomer på psykisk lidelse.

”Lærere og pædagoger er faktisk gode til at spotte, om et barn har det godt eller ej. Selvfølgelig kan man altid blive bedre. Men der, hvor der burde være sat mere ind, er, ift. hvordan fagprofessionelle i både skole og SFO kan handle og arbejde relationelt med både barn, forældre og fx PPR, som der jo ikke er afsat direkte penge til. Så der skabes sammenhæng i hverdagen for børnene, så de oplever tryghed og udvikler sig,” siger Rasmus Edelberg, der også mener, at de afsatte penge i aftalen hurtigt vil få ben at gå på.

Flere af indsatserne i psykiatriplanen vil også være relevante for diskussionerne i Sammen om skolen, som Skole og Forældre er en del af og arbejder for, at både børns og forældres synspunkter bliver bragt frem i lyset.  

Læs hele aftalen

Udgivet den

30. september 2022

af

mas

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...