Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte

Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte

Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Og det går ud over kvaliteten af skoletilbuddet til de sårbare børn, hvis man skal dømme på, hvordan det går med elevernes trivsel og faglige udvikling. For nogle går det så skidt, at hele familien vælter, når der bliver spændt ben for barnets skolegang.

"Skolen har ikke de rigtige værktøjer, forståelse eller erfaring til at løse mit barns udfordringer og skabe trivsel. Kommunen tænker mere på at spare penge end på barnets udvikling og kaster bolden videre til forældrene.”
Sådan skriver en forælder i magasinet Skolebørns nye undersøgelse med besvarelser fra 1433 forældre til børn med særlige behov. Den viser generelt et nedslående billede på inklusionen i folkeskolen. Mange af de samme spørgsmål stillede Skolebørn i en lignende undersøgelse i 2019, og tallene er stort set de samme i 2022. Om noget er udviklingen gået tilbage.

"Undersøgelsen bekræfter desværre, at vi slet ikke er i mål med det her område, og at det er et samfundsproblem, når børn med særlige behov ikke får den rette støtte. Kvaliteten er ikke god nok. Samarbejdet er ikke godt nok. Og økonomien spænder også ben. Det går ud over barnet, familien og i sidste ende hele samfundet, når mor og far ikke kan passe deres arbejde, fordi barnet ikke trives. Ofte går det jo ud over alle børn i klassen, når nogle mistrives. Det skal vi have lavet om på, og heldigvis er vi allerede i fællesskab i gang med at kigge på, hvordan det kan gøres bedre," siger formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg. 

I Sammen om Skolen - der er et samarbejde mellem regeringen, Folketinget og de øvrige skolepolitiske organisationer, om at finde løsninger - kommer der i efteråret ekstra fokus på området, og her vil formanden tage de nye tal for undersøgelsen med ind i arbejdet. Han mener, at det er godt, at der nu kommer mere viden om forældrenes oplevelser, da det kun blev behandlet i et meget begrænset omfang i forårets rapport fra VIVE. Derudover vil hovedbestyrelsen i Skole og Forældre udvikle en opdateret politik for området i løbet af efteråret 2022.

Når inklusion ikke spiller går det ud over hele familien
Hele 58 procent af forældrene mener, at samarbejdet med skolen og kommunen har haft en negativ indflydelse på deres familieliv, hvorimod kun 20 procent oplever, at det har haft en positiv betydning.
”Ikke nok med, at det kræver ekstra energi at have et barn med særlige udfordringer, så skal man også bruge en kæmpe portion energi (som man egentlig ikke har) på at slås med kommunen. Det går ud over parforholdet, søskende og hele familiens liv,” skriver en forælder fx i undersøgelsen.

I Skolebørns undersøgelse kan man også læse i kommentarfelterne, at flere forældre må passe deres børn hjemme, går ned med stress og bliver skilt, ligesom søskende også begynder at få udfordringer i skolen, når familien er udsat for det store pres, det er, når et barn har det dårligt.

Brug for gode relationer og samarbejde
Selvom både Skolebørns undersøgelse og en større undersøgelse fra VIVE tidligere på året viser store udfordringer med inklusionen, er der også gode historier, der kan tages med i det videre arbejde. I undersøgelsen er der bl.a. spurgt ind til, hvad forældrene oplever, der har virket for børnene. Her nævnes bl.a., når der er faglig viden om de særlige behov, gode relationer til lærere og pædagoger, tydelig struktur og godt samarbejde mellem skole og hjem.

"De her kommentarer giver os et billede af, hvad der skal til, for at det her kan blive bedre. De gode relationer og rette kompetencer, et godt samarbejde mellem skole og hjem og tilpasset undervisning er noget af det, der skal i fokus, og som jeg vil tage med i det videre arbejde. Når hele 47 % i ringe grad eller slet ikke føler sig hørt eller inddraget i følge undersøgelse, så er samtalens svære kunst og øget fokus på responsivt forældresamarbejde et oplagt sted at tage fat," siger Rasmus Edelberg.  

Tal fra undersøgelsen:

77 % af forældre til børn med særlige behov vurderer, at økonomien har haft indflydelse på, hvilken støtte eller skoletilbud deres barn har fået (53 % i høj grad)
58 % oplever, at samarbejdet med skolen og/eller kommunen har haft en negativ betydning for deres psykiske overskud til at tage sig af deres barn. 20% oplever, at det har haft en positiv betydning.
53% vurderer, at deres børn i ringe grad eller slet ikke får de støttetimer i skolen, som han/hun har fået bevilliget (43% i 2019)
47 % oplever, at de som forældre i ringe grad eller slet ikke er blevet hørt og inddraget i forbindelse med, hvilken støtte eller hvilket skoletilbud, deres barn har fået
46% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig socialt i deres nuværende skoletilbud
46% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig fagligt i deres nuværende skoletilbud
44% oplever, at deres lærere eller pædagoger kun i ringe grad eller slet ikke har de rette faglige kompetencer til at imødekomme deres barns særlige behov
41 % oplever, at skolen/kommunen i høj eller nogen grad peger på dem som forælder som årsag til deres barns udfordringer.
35% oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke trives i deres nuværende skoletilbud

Læs mere: Disse udfordringer oplever vi

Læs mere: Det har virket for vores barn

Om undersøgelsen
1433 forældre til børn med særlige behov har i juni 2022 besvaret spørgeundersøgelsen fra magasinet Skolebørn. Undersøgelsen er sendt ud til de forældre, der har tilmeldt sig Skolebørns nyhedsbrev samt delt i forskellige Facebookgrupper, blandt andet for forældre til børn med forskellige særlige behov. Undersøgelsen er geografisk repræsentativ og vægtet for køn. 

Udgivet den

15. august 2022

af

mas

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...