Nyt Skolebørn på vej

Nyt Skolebørn på vej

Til sommer relancerer Skole og Forældre landsorganisationens blad Skolebørn. Det nye blad bliver på ca. 36 sider - altså væsentligt større end i dag - og i magasinformat.

Det vil udkomme fire gange om året og som noget nyt vil alle forældre på medlemsskolerne kunne læse bladet som e-magasin - helt uden ekstra omkostninger for den enkelte medlemsskole.

Det relancerede Skolebørn udkommer første gang før sommerferien 2013.  

Det nye magasin vil, ligesom det nuværende blad, fortsat blive sendt i en trykt version til de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne.

Det sidste Skolebørn i nuværende format udkommer til marts i uge 10.

Baggrunden for ændringerne er et ønske fra Skole og Forældre om at få en bedre kontakt til den almindelige skoleforælder og også lave mere emneorienteret stof til skolebestyrelsesmedlemmer. En brugerundersøgelse fra sidste år viste desuden, at et flertal af medlemmerne foretrækker færre, men mere fyldige udgaver af Skolebørn. Skole og Forældre kan samtidig spare penge på porto og tryk ved at reducere antallet af numre.

For yderligere information kontakt Lizzi Ege Johansen, lej@skole-foraeldre.dk eller telefon 33 86 02 04.
 

Bliv medlem her

 

Udgivet den

10. juni 2011

af

Læs også

15.08.22
Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny...
17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...