PISA-undersøgelse viser tilbagegang i matematik og læsning

PISA-undersøgelse viser tilbagegang i matematik og læsning

De danske elever går tilbage både i matematik og læsning, og det gælder for både fagligt svage og stærke elever. Det viser den nye PISA-undersøgelse.

Næstformand for Skole og Forældre Regitze Spenner Ishøy er bekymret, men ikke overrasket, da tidligere undersøgelser som fx PIRELS også pegede i samme retning: 

”Corona har nok spillet en rolle, men det store antal af voksne uden læreruddannelse og manglende ressourcer på skolerne kan også være en af forklaringerne. Vi oplever et stigende antal børn og unge, der mistrives, og flere med ufrivilligt skolefravær, der ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Det smitter i den grad også af på læringsfællesskabet og lærernes mulighed for at understøtte eleverne fagligt.” 

PISA-undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige score for matematik er faldet fra 509 i 2018 til 489 i 2022. For læsning er det faldet fra 501 i 2018 til 489 i 2022. Scoren for naturfag er uændret siden sidst. 

”Jeg tror, vi kan rykke noget, hvis vi får hjulpet børn og unge, der mistrives, tidligere. Det vil kræve flere voksne, der har en læreruddannelse og viden om, hvordan børn med forskellige behov lærer bedst, men også at vi kigger på skolens økonomiske rammer, så børn faktisk får den støtte, de har behov for,” siger næstformand Regitze Spenner Ishøy. 

Trods nedgangen ligger Danmark stadig over OECD-gennemsnittet i alle tre fag, der er målt på.  

Udgivet den

5. december 2023

af

mas

Læs også

06.02.24
Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer
2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver...
04.01.24
Ny lokalafdeling af Skole og Forældre er en realitet
De forældrevalgte i skolebestyrelserne på Frederiksberg er gået sammen og har stiftet en lokalafdeling under Skole og Forældre. Det er den syvende...