Privatøkonomi på skemaet – skolebestyrelsens muligheder

Privatøkonomi på skemaet – skolebestyrelsens muligheder

Bed skolelederen om en redegørelse for, hvordan skolen opfylder trinmålene for 9. klassetrin, hvis I har talsvage elever.

I denne uge blev det omtalt i medierne, at talsvage elever ender som dårlige betalere og at privatøkonomi skal ind i folkeskolen.

Fakta:

 

Der står bl.a. følgende i Trinmål efter 9. klassetrin, Matematik i anvendelse (s9)
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport

Se mere her: Fælles Mål for Matematik

 

Skolebestyrelsens muligheder
I forbindelse med tilsyn med undervisningen er der blandt andet følgende muligheder for skolebestyrelsen:

 

 

a) Inviter skolens fagteamkoordinator for matematik til et bestyrelsesmøde og redgøre for hvordan man arbejdet med dette tema i udskolingen, i forhold til trinmålet.
Fagteamkoordinatoren kan også generelt redegøre for hvordan man arbejder med trinmål på de forskellige klassetrin samt hvilke lærermidler og evt. aktiviteter man bruge i matematikundervisningen. Endvidere kan han/hun fortælle hvordan man sikrer videndeling og pædagogisk udvikling af undervisningen i faget mv.

 

b) Bed skolelederen redegøre for undervisningens målopfyldelse (jf. ovennævnte såfremt fagteamkoordinatoren ikke deltager), samt hvordan skolen arbejder med elever som er talsvage.

 

Der er en god ide at skolebestyrelsen drøfter hvilke konkrete spørgsmål de ønsker at få belyst. At disse nedskrives og fremsendes i god tid inden mødet, således at der er tid til at overveje svarene samt forberede en generel information om faget.

Dette gælder naturligvis både for a) og b)

 

Udgivet den

18. juni 2013

af

fzb

Læs også

25.05.20
Forslag til valgproces og tidsangivelse for forskudt valg, ved sen processtart
Inspiration og input til hvordan valgprocessen kan gennemføres inden sommerferien (fra 27. maj til 23. juni)
19.11.16
Folkeskolen er bedre end sit rygte
Mette With Hagensen blev genvalgt som formand for Skole og Forældre. Hun opfordrer til at fortælle de gode historier om folkeskolen.