Reform løfter skolebestyrelsesmedlemmerne

Reform løfter skolebestyrelsesmedlemmerne

Glædeligt, at det nye skoleforlig sikrer penge til kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmer, siger Skole og Forældres formand.

Det nye forlig om folkeskolereformen indeholder en pulje på godt 12 millioner kroner til at kompetenceudvikle skolebestyrelsesmedlemmerne på de danske folkeskoler.
Det er Skole og Forældre særdeles tilfreds med.

- Regeringens udspil til en folkeskolereform indeholdt penge til efteruddannelse af lærere og skoleledere, men ingen penge til uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer. Alle forligspartierne har heldigvis kunnet se det rimelige i, at skolebestyrelsesmedlemmer også skulle efteruddannes. Jeg er meget glad for, at det nye folkeskoleforlig har en pulje penge til skolebestyrelsesmedlemmernes kompetenceudvikling, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Flere hundrede skoler er blevet lagt sammen de seneste år med større skoler til følge. Det har givet de frivillige forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer mere arbejde og tungere opgaver med at løse de lovbundne opgaver, eksempelvis at føre tilsyn og lave principper for skolens virksomhed.

- Behovet for kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmerne er vokset år for år. Det nye skoleforlig betyder mere lokal frihed. Mere frihed kræver veluddannede skolebestyrelsesmedlemmer. De 12 millioner kroner skal bruges til at klæde skolebestyrelserne rigtig godt på til at give deres bidrag til at løfte folkeskolen de kommende år. Det arbejde glæder jeg mig til. Samtidig vil øget viden blandt skolebestyrelsesmedlemmerne også føre til større forældreindflydelse på skolen, siger Mette With Hagensen.

En undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet for nylig, viste også, at kun halvdelen af skolebestyrelsesmedlemmerne føler sig klædt godt eller meget godt på til opgaven i skolebestyrelsen.

Forliget om folkeskolen betyder, at kommunerne kan vælge at lade lokale foreningsrepræsentanter deltage i skolebestyrelsen. Forliget sikrer imidlertid, at forældrerepræsentanterne fortsat har flertal og at det er en forældrerepræsentant, der får formandsposten.

- Forældrene har en særlig interesse i skolen, fordi det er deres børns undervisning og uddannelse, der er på spil. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at sikre forældrenes flertal og dermed en markant indflydelse i skolebestyrelsen, siger Skole og Forældres formand.

På baggrund af de mange skolesammenlægninger, hvor adskillige skoler har flere afdelinger på forskellige adresser, sikrer forliget også, at forældre fra alle afdelinger på en skole repræsenteres i skolebestyrelsen.

Puljen til kompetenceudvikling løber fra 2014 til 2017 og skal gennemføres i et samarbejde mellem Skole og Forældre og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

Udgivet den

14. juni 2013

af

Læs også

20.11.21
Regitze Spenner Ishøy ny næstformand
Regitze Spenner Ishøy afløser Cecilie Harrits som næstformand i Skole og Forældre
09.11.21
Skole og Forældres landsmøde skal vælge ny næstformand
144 delegerede mødes fredag den 19. og lørdag den 20. november 2021 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.