Reformens hensigt om skoledagens længde skal overholdes

Reformens hensigt om skoledagens længde skal overholdes

Ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af folkeskolerne har skemaer på mellemtrin og udskoling, der er længere end forudsat i folkeskolereformen.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt skolebestyrelsesformændene på landets folkeskoler, viser, at omtrent halvdelen af skolerne har skemaer på mellemtrin og udskoling, der er længere end forventet i folkeskolereformen.
Da folkeskolereformen blev vedtaget sagde politikerne, at skoledagen ville vare til kl. 14 i indskolingen, kl. 14.30 på mellemtrinnet og kl. 15 i udskolingen.

- Skoledagen for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen er længere end forventet på næsten halvdelen af skolerne. Det synes jeg ikke er i orden. Jeg mener politikere i både kommunerne og i Folketinget har et ansvar for, at skolerne faktisk kan overholde reformens hensigt om skoledagens længde, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Ifølge skolebestyrelsesformændene har mange skoler svært ved at undgå meget lange skoledage. En del skoler i de store byer har eksempelvis problemer med manglende faglokaler, mens en del skoler i landdistrikterne har problemer med skolebussernes køreplaner.

- Problemerne er forskellige fra skole til skole. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt skole bruger de muligheder, der faktisk er til stede, så skemaet både skaber kvalitet for eleverne og samtidig er i overensstemmelse med politikernes hensigt, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres undersøgelse viser, at skolebestyrelsesformændene er delt på spørgsmålene om skoledagens længde og om Folketinget bør lave skoledagen kortere end i dag.

- Flere skolebestyrelsesformænd påpeger eksempelvis, at det ikke hænger sammen, når skoledagen indeholder lektiecafe og der samtidig er lektier for hjemme. Det er vigtigt, at skolebestyrelserne fører tilsyn med skemaerne, så der bliver taget hånd om udfordringerne ude på de enkelte skoler, siger Skole og Forældres formand.

I forbindelse med skoledagens længde har forligskredsen bag folkeskolereformen netop sendt et brev til kommunerne. Se brevet her. I brevet gør forligskredsen blandt andet opmærksom på, at skolerne kan bruge to-voksen-ordninger til at gøre skoledagen kortere. I den forbindelse kan kommunerne vælge at uddelegere kompetencen til at beslutte to-voksen-ordninger til skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 5.
Hvis kommunen ansøger, kan skolerne endvidere skære to timer pr. uge af den understøttende undervisning allerede i dette skoleår for at give plads til konfirmationsforberedelse. Læs mere her.
I forbindelse med eliteidræt og musikundervisning kan elever også få reduceret antallet af timer efter ansøgning til skolelederen.
Samlet set er der derfor, hvis man ønsker det, en række muligheder for at få timetallet til at være i overensstemmelse folkeskolereformens hensigt om skoledagens længde.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

Udvalgte resultater fra Skole og Forældres undersøgelse:

 

 

Undersøgelsen er foretaget blandt skolebestyrelsesformændene på de 1018 folkeskoler, hvis skolebestyrelser i september 2015 var medlem af Skole og Forældre.

Udgivet den

9. september 2015

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...