Sammen er vi stærkere - også lokalt

  • Her underskriver Cecilie Harrits og rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune en samarbejdsaftale, der skal styrke forældrenes rolle i de aarhusianske skoler.

Sammen er vi stærkere - også lokalt

Når forældre står sammen på tværs af skoler, bliver deres stemme hørt. Det viser erfaringerne fra Skole og Forældres lokalafdeling i Aarhus, der fik indflydelse på kommunens budgetforlig, da det blev vedtaget i efteråret 2018. Siden da er der kommet flere lokalafdelinger til.

Aarhus Kommunes forslag til det kommunale budget for 2019 indebar blandt andet en helt ny skolestruktur og sammenlægning af et stort antal skoler. Det var mange af kommunens folkeskoleforældre utilfredse med, da forslaget blev offentliggjort i efteråret 2018, fordi det ville ramme byens børn hårdt.

”Vi fik indflydelse på budgetforliget, fordi vi stod sammen og kæmpede mod besparelserne,” fortæller Cecilie Harrits, der er næstformand i landsorganisationen Skole og Forældre og formand for lokalafdelingen i Aarhus.

Politikerne lyttede til de mange stemmer blandt forældre, medarbejdere og organisationer, herunder lokalafdelingen i Aarhus. De oprettede blandt andet en Facebook-gruppe ”Bevar skolerne i Aarhus”, hvor rigtig mange af byens forældre meldte sig ind og bidrog til, at forslaget om den nye skolestruktur ikke blev en del af budgetforliget.

"Som lokalafdeling møder vi en stor opbakning fra politikere og faglige organisationer. Når vi forældrerepræsentanter er formelt organiseret, ved de øvrige parter omkring skolen, hvem de skal kontakte og samarbejde med i forhold til den lokale skoleudvikling.” siger Cecilie Harrits

Inspiration på tværs af skolebestyrelser

Lokalforeningen i Aarhus har også betydet, at skolebestyrelserne i kommunen i højere grad udveksler erfaringer og lader sig inspirere af hinanden.

”Vi har alle en fælles interesse for folkeskolen og skoleområdet, og det gør os stærkere, når vi kan dele vores erfaringer og lære af hinanden,” lyder det fra Cecilie Harrits. I Lejre Kommune har skolebestyrelserne også besluttet sig for at oprette en lokalafdeling for at repræsentere forældrene i kommunen og dermed få mere indflydelse:

”En af de mange grunde til, at vi ønskede en lokalafdeling i Lejre Kommune var, at vi gerne ville have et mere forpligtende samarbejde på tværs af skolerne. Når man står sammen som én enhed, får man også større indflydelse i den politiske proces – og vi har jo alle en overordnet fælles interesse for vores børns skoleliv,” siger den nye lokalformand, Jakob Bondesen.

Lokalafdelingen i Lejre er stadig i opstartsfasen, og det er derfor stadig meget nyt for alle parter, men Jakob Bondesen glæder sig til at komme i gang og erfaringsudveksle med de andre skolebestyrelser i kommunen.

”Lokalafdelingen er et sted, hvor vi kan samles og dyrke vores fælles interesse for skoleområdet. Jeg glæder mig også til at se de andre skoler i kommunen. Vi vil gerne have større fokus på sammenskabelse og dele ud af hinandens viden på tværs af skolerne,” fortæller Jakob Bondesen.

Gode råde: Start i det små

Begge formænd siger, at man ikke skal lade sig skræmme af det arbejde, der er i at etablere en lokalafdeling. Jakob Bondesen giver et godt råd videre, som de selv har fulgt i opstarten på lokalafdelingen i Lejre:

”Start med at finde ud af, hvad I er enige om. Man kan hurtigt komme til at bruge mange kræfter på de ting man er uenige om – og så kan det godt blive en tung opgave. En lokalafdeling er et godt bud på at få samlet folk,” siger han. Cecilie Harrits opfordrer også til, at man begynder med det helt basale – den fælles interesse alle deler.

”Det behøver ikke være så ambitiøst til at begynde med. Start simpelt – vi har alle en fælles interesse i at skabe den bedste skole for vores børn, og det er dét vi er her for. Vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af skolerne er meget vigtigt – og vi står stærkere sammen,” siger hun.

Skole og Forældre har nu fire lokalafdelinger i henholdsvis København, Aarhus, Varde og Lejre.

Skal I også have en lokalafdeling i jeres kommune? 

Hør mere om mulighederne hos Skole og Forældres sekretariatschef, Morten Kruse.
Fang ham på mk@skole-foraeldre.dk eller 33 86 02 07.

I kan også kontakte Cecilie Harrits, der gerne deler ud af erfaringerne fra Aarhus lokalafdeling.
Fang hende på ch@skole-foraeldre.dk eller 28 40 50 30.

Se mere på www.skole-foraeldre.dk/lokalafdeling

Se også Facebook-gruppen Forældre til skolebørn i Aarhus  og Folkeskoleforældre i Danmark
Send en mail til post@skole-foraeldre.dk, hvis I vil have hjælp til at oprette en tilsvarende gruppe for jeres kommunes folkeskoleforældre

 

Udgivet den

15. maj 2019

af

Læs også

17.03.23
Børnene skal ikke lappe kommunernes huller
Over halvdelen af landets kommuner sparer på dette års skolebudget. Det viser en undersøgelse fra bladet Folkeskolen. Det er helt grotesk i en tid,...
06.03.23
Trivsel skal være i fokus alle dage
På mange skoler vil der være ekstra fokus på trivsel, når Trivselsdagen 2023 løber af stablen fredag. Det er en vigtig dag. Men endnu vigtigere er...