Skole og Forældres formand begejstret over ny rapport om skole hjem samarbejdet

Skole og Forældres formand begejstret over ny rapport om skole hjem samarbejdet

En ny evaluering af skole hjem samarbejdet på en række folkeskoler i Danmark afdækker, hvad der karakteriserer et godt skole hjem samarbejde.

Nogle af de vigtige pointer i evalueringen er,

  • at skolen afstemmer skole hjem samarbejdet individuelt med hver enkelt barns forældre
  • at forældre bliver mødt med en anerkendende tilgang
  • at skolen er løsningsorienteret
  • at skolen er direkte i kommunikation med forældrene og ikke pakker svære budskaber ind
  • at der er tilbud som morgenmad, lektiecafe eller særlig lærerkontakt i de tilfælde, hvor der er særlige problemer

- EVA leverer en perlerække af best practice eksempler i skole hjem samarbejdet. Som forældreformand bliver man jo nærmest lykkelig af sådan en rapport, siger landsformand i Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

Hun håber nu, at alle landets skoleledere vil videregive evalueringens pointer til lærerne.

- Det er afgørende at få en god praksis for skole hjem samarbejdet ud til alle lærere på hver eneste skole. Det understreger EVA's rapport også. Derfor er det en selvstændig ledelsesopgave for skolebestyrelsen og skolelederen at få lavet et princip og en klar handlingsplan for skole hjem samarbejdet på hver eneste skole i Danmark, siger Benedikte Ask Skotte.

- Jeg har også bidt mærke i, at på skoler med et særlig godt skole hjem samarbejde, er det helt naturligt, at læreren ringer til elevens forældre, hvis der er problemer - og omvendt. Evalueringen viser, at direkte og gensidig respektfuld dialog er helt afgørende for et godt samarbejde mellem skole og forældre, siger Benedikte Ask Skotte.

Det er Børne- og Undervisningsministeriets rådgivende organ, Skolerådet, der har bestilt rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for skole hjem samarbejdet i Danmark. Den går tæt på, hvad seks udvalgte skoler - der alle er stærke på skole hjem samarbejdet - gør for at skabe en god relation til udsatte forældre.
De skoler, der har svaret på undersøgelsens spørgeskema og de seks udvalgte skoler har alle enten mange tosprogede elever eller mange elever, hvis forældre har lidt eller ingen uddannelse.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte. Mobil: 22 57 49 88

Udgivet den

19. juni 2012

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...