Skolebestyrelsesseminarer 2018

Skolebestyrelsesseminarer 2018

Seminarerne sætter fokus på temaet: Robuste børn. Der er fortsat enkelte pladser på seminarerne, vil I med?

Dato og sted:

Lørdag den 3. februar - Quality Hotel, Høje Taastrup

Lørdag den 3. marts - Hotel Scandic, Vejle 

Program:

Kl. 09.30        Ankomst og kaffe/te med brød

Kl. 10.00        Velkomst v/ Skole og Forældres kursusudvalg

Kl. 10.05        Oplæg:

3. februar, Høje Tåstrup                                     
Oplæg:  Professor Per Schultz Jørgensen
Hvordan styrker vi børns karakterdannelse?
Vi lever i en tid, hvor præstation og måling i den grad sætter perspektivet i både dagtilbud og skole. Men det vigtige spørgsmål er, hvordan vi styrker børn til at klare sig i et individualiseret samfund. Hvilken menneskelig ballast skal de have med sig op gennem livet? Og hvordan skaber vi et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor social empati er i højsædet? Karakterdannelse handler om børns selvstændighed og deres udvikling som hele mennesker. Det omfatter robusthed, social indstilling og ansvarlighed. Men kan børn lære ansvar? Kan de lære vedholdenhed? Hvad gør vi som forældre – og hvad er sigtepunkterne i skole og daginstitution?

Oplæg 3. marts, Vejle
Oplæg: Familievejleder Lola Jensen
Opgave og ansvarsfordeling i forhold til dannelse af børn, samt gøre dem mere robuste i forhold til overgange i livet. Hvor har forældrene ansvaret? Hvor har skolen? Hvordan formes samarbejdet, der hvor forældre gør tingene for børnene, der hvor forældre ser, at skolen bør gøre mere, og der hvor skolen ser, at forældre bør gøre mere eller slippe børnene fri? Det er et fælles ansvar, en fælles opgave, som lige nu ofte løses meget individuelt og med spredt fægtning. Tankerne i marken om det gode samarbejde fejler ikke noget, men handlingen stemmer ikke altid overens med tankerne, fordi følelser og tvivl skaber ansvarsflugt eller -udeblivelse… Men det er vigtig, at ansvaret bliver i den fælles arena af hensyn til grunddannelsen af børn.

Frokost kl.12.00 – 13.00

13.00             Hvordan omsætter vi oplæg til praksis i skolebestyrelsen?

14.00             Kaffe

14.15             Oplæg ved formandskab – aktuelt om folkeskolen

15.30             Er I klar til skolebestyrelsesvalget? – inspiration og dialog

Deltagerpris:
Medlemsskoler: kr. 987,- pr. deltager inkl. forplejning.
Ikke-medlemsskoler: kr. 2.000.- pr. deltager inkl. forplejning.
Faktura sendes direkte til skolen.


Alle *skolebestyrelsesmedlemmer kan deltage på seminarerne. 
* Forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelserne

Kontakte sekretariatet på post@skole-foraeldre.dk for tilmelding. 

Kontakt for yderligere information eller spørgsmål:
Skole og Forældre v/ Ingelise Andersen ia@skole-foraeldre.dk eller telefon 3326 1721.

 

Udgivet den

24. januar 2018

af

Læs også

18.08.23
Skolebestyrelsesseminarer 2024
Seminarerne for 2024 er aflyst
14.01.19
Skolebestyrelsesseminarer 2019
Temaet for Skole og Forældres seminarer for skolebestyrelser i 2019 er fremtidens skole-hjem-samarbejde og kort information om Aula