Skuffende at Skolerådet glemmer skolebestyrelsen

Skuffende at Skolerådet glemmer skolebestyrelsen

Skolerådet beskæftiger sig indgående med folkeskolens ledelse i sin beretning for 2012, men glemmer fuldstændig skolebestyrelsen.

Skolerådet sætter fokus på skolens ledelse i sin netop offentliggjorte beretning for 2012, men skolebestyrelsen er kun nævnt i en enkelt fodnote i den 182 sider lange beretning.

- Det er svært for mig at forstå, at Skolerådet laver en indgående analyse af skolens ledelse og snor sig helt uden om at beskrive skolebestyrelsens rolle. Det er ikke særlig tilfredsstillende for alle de mennesker, der gør et godt arbejde i skolebestyrelserne, siger landsformand i Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

Skolebestyrelsen spiller i henhold til folkeskoleloven en væsentlig rolle i skolens ledelse som det organ, der fastlægger overordnede strategier, mål og retningslinjer for den enkelte folkeskole. Det sker i form af principper, værdiregelsæt, vedtagelse af budgetter, høringssvar til kommuner, medvirken ved ansættelse af skoleleder og meget mere.

- Vores omkring 10.000 forældre, elever og ansatte, der er med i skolebestyrelserne, laver dagligt et vigtigt arbejde for den danske folkeskole. Som sparringpartner til skolelederen, som retningsgiver og dem, der stiller spørgsmålstegn til praksis og ikke mindst som bindeled til skolens forældre og kommunalbestyrelsen. Det manglende fokus på forældrenes betydning for folkeskolen, både når det gælder enkeltforældre, kontaktforældre og skolebestyrelsesmedlemmer er sikkert begrundet i, at der ikke findes undersøgelser af området. Det er vi selvfølgelig kede af og jeg vil gerne opfordre til at sætte gang i undersøgelser om forældrenes betydning i folkeskolen, siger Benedikte Ask Skotte.

En analyse af folkeskolens ledelse er efter Skole og Forældres opfattelse ikke mulig uden at medtage skolebestyrelsen og dens forhold til de øvrige interessenter i skolen. Derfor giver Skolerådets beretning et mangelfuldt billede af ledelsesforholdene i folkeskolen og ledelsesforholdenes betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

- Jeg er helt enig med Skolerådet i, at der systematisk skal opbygges ledelseskapacitet på skolerne, men det kræver ny viden, som kan afdække skolebestyrelsen rolle, muligheder og arbejdet i skolebestyrelsen. Det er for eksempel en vigtig opgave for kommunerne at sørge for den nødvendige opbakning til og uddannelse af nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Denne opgave forsømmes i nogle kommuner og det er til stor skade for det arbejde, som skolebestyrelserne udfører med at sikre kvaliteten i skolerne, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skolerådet er et uafhængigt råd, der rådgiver undervisningsministeren om folkeskolen.

Læs Skolerådets beretning for 2012

Se mere forskning - blandt andet om forældres indflydelse på børns læring

Udgivet den

9. maj 2012

af

Læs også

20.11.21
Regitze Spenner Ishøy ny næstformand
Regitze Spenner Ishøy afløser Cecilie Harrits som næstformand i Skole og Forældre
09.11.21
Skole og Forældres landsmøde skal vælge ny næstformand
144 delegerede mødes fredag den 19. og lørdag den 20. november 2021 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.