Stor forældreinteresse for folkeskolereform

Stor forældreinteresse for folkeskolereform

Skole og Forældres instruktørkorps deltager i over 100 møder om folkeskolereformen i løbet af 2014.

Fra januar til april 2014 har Skole og Forældre afholdt 63 informationsaftener om folkeskolereformen i samarbejde med folkeskolerne rundt i landet.
Der har været omkring 50 deltagere i gennemsnit på informationsaftenerne – det højeste antal var ca. 380 til et enkelt møde på Sønderlandsskolen i Holstebro.

Pr. 1. maj 2014 er Skole og Forældres instruktører booket til at deltage i endnu 40 informationsaftener om folkeskolereformen i løbet af 2014, sådan at det samlede antal for hele året nu er over 100 møder.

Dagsordenen for møderne er folkeskolereformen og en del af møderne i foråret 2014 har også handlet om skolebestyrelsesvalget. 

I de tidligere år har Skole og Forældres instruktører hovedsageligt afholdt kurser for skolebestyrelsesmedlemmer. Det er nyt, at instruktørerne i så stort omfang deltager i informationsmøder for alle skolens forældre.

- Vi fandt ud af, at der var et stort behov for mere information om folkeskolereformen blandt forældrene. Vores nye tilbud om, at en instruktør fra Skole og Forældre kan deltage i møder for forældre om folkeskolereformen er blevet en stor succes og det bekræfter os i, at forældrene er meget interesserede i, hvordan den nye folkeskole bliver, siger Mette With Hagensen, landsformand i Skole og Forældre

I løbet af de første fire måneder af 2014 har omkring 3500 deltaget i informationsaftenerne på skolerne, hvor en instruktør fra Skole og Forældre har fortalt om baggrunden for reformen og om de mange nye tiltag der kommer til at møde vore børn fra 1. august 2014.

Se omtale af nogle af møderne på Skole og Forældres Facebookside:

Forældremøde om reform - eksempel 1, eksempel 2, eksempel 3

Hvis jeres skoler er interesseret i, at en af Skole og Forældres instruktører deltager i en informationsaften for forældrene om folkeskolereformen, kan man kontakte Ingelise Andersen på ia@skole-foraeldre.dk eller telefon 33 86 02 01.

Udgivet den

8. maj 2014

af

fzb

Læs også

23.02.17
Årsmøde i netværk for specialundervisning
Tilmeld dig årsmøde i specialundervisningsnetværket - for forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelser.
26.09.12
Forældreinteresse vigtig for 10. klasse elevers lyst til uddannelse
Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10...