Stor stigning i antal henvendelser til Forældrerådgivningen

Stor stigning i antal henvendelser til Forældrerådgivningen

Forældre til børn i grundskolen bruger i stigende grad Skole og Forældres Forældrerådgivning, når der er problemer med barnets skolegang.

I 2012 henvendte 692 forældre sig til Skole og Forældres Forældrerådgivning med problemer i forhold til barnets skolegang. I 2016 var det tal steget til 1454.

Forældrerådgivningen har i begyndelsen af 2016 fået ny mobil- og søgemaskineoptimeret hjemmeside, udvidet åbningstid på telefonen og større rådgiverkapacitet. Den øgede tilgængelighed har ført til, at langt flere forældre end tidligere får rådgivning.

- Hver enkelt rådgivning er et lille bidrag til et bedre liv for en skoleelev. Derfor er jeg meget tilfreds med, at flere og flere forældre bruger Forældrerådgivningen, når der er et problem med barnets skolegang, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældres Forældrerådgivning rådgiver forældre og andre i forbindelse med problemer med et barns skolegang.

Særligt problemer i forbindelse med skilsmisser fylder mere i henvendelserne til Forældrerådgivningen end tidligere. I 2012 var skilsmisse et emne i to procent af rådgivningerne, mens 12 procent af rådgivningerne handlede om skilsmisser i 2016.

- Skolen bliver ofte bedt om en udtalelse af statsforvaltningen i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser, hvor der er uenighed om barnets samvær med forældrene. Min opfordring til skolerne er, at de bidrager til at belyse barnets perspektiv i skilsmissesager og sikrer en tryg base i skolen, når der er kaos rundt om barnet, siger Mette With Hagensen.

Rådgivningen består af en koordinator og knap 30 frivillige rådgivere, der rådgiver pr. telefon og mail.

Forældrerådgivningen er støttet af Undervisningsministeriet.

Læs Forældrerådgivningens årsrapport for 2016

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 31 71 63 78

Yderligere oplysninger: Charlotte Broe, koordinator, Forældrerådgivningen, tlf.: 33 86 02 16

Udgivet den

23. februar 2017

af

sp

Læs også

10.06.11
Udemokratisk afbureaukratisering af folkeskolen
Skole og Forældre er ikke inviteret med til at forenkle reglerne i folkeskolen.
30.08.18
Finanslov skal bruge flere penge på børnene i folkeskolen
Regeringens forslag til finanslov afhjælper ikke kommunalt økonomikaos, der går ud over folkeskolen.