Uacceptabelt at mere end hver 10. skole underviser for lidt

Uacceptabelt at mere end hver 10. skole underviser for lidt

Det reelle timetal for mange elever er alt for lavt

- Når mange skoler planlægger færre timer end loven kræver, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad elevernes reelle timetal er, når man også regner de aflyste timer med. Og det er endnu mere alvorligt, at Skolestyrelsen ikke vil sende sagerne videre til Tilsynet for Kommunerne, så kommunerne i det mindste kan få en næse for ikke at overholde loven, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skolestyrelsens tal viser, at 154 ud af 1.196 folkeskoler direkte planlægger færre timer, end loven kræver. Den store synder er skolerne i Københavns Kommune, hvor hele 43 skoler underviser for lidt.

- Hvis vi mener det alvorligt med at øge kvaliteten i folkeskolen, så er den første forudsætning da at vi underviser eleverne i tilstrækkeligt mange timer. Det må selv økonomisk pressede kommuner kunne forstå, siger Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre mener skolebestyrelserne skal have bedre muligheder for at føre tilsyn med skolerne.

- En del af problemet er, at en hel del skoler ikke har IT-værktøjer til rådighed så skolebestyrelsen nemt kan få overblik over, hvor mange timer, der reelt undervises i. Her vil jeg kraftigt opfordre kommunerne til at sørge for, at disse redskaber bliver anvendt, siger formanden for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

Udgivet den

11. november 2010

af

Læs også

03.04.13
Hvad laver I under lockouten?
Upload et billede, der viser, hvad I gør med jeres børn under lockouten.
25.10.13
Forældrene skal klædes bedre på til skolebestyrelserne
Mange forældre mener ikke, at de har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne i folkeskolens skolebestyrelse. Regeringen har derfor afsat 12,...