Udemokratisk afbureaukratisering af folkeskolen

Udemokratisk afbureaukratisering af folkeskolen

Skole og Forældre er ikke inviteret med til at forenkle reglerne i folkeskolen.

Regeringen og Kommunernes landsforening har netop besluttet at nedsætte et udvalg bestående af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og tre ministerier. Udvalget skal komme med forslag til regelforenkling på folkeskoleområdet.

- Dagsordenen for det udvalg er at give kommunerne mere frit spil på skoleområdet. Jeg er meget bange for, at resultatet bliver færre rettigheder til forældre, lærere og elever. Derfor synes jeg det er helt uacceptabelt, at folkeskolens øvrige parter ikke er inviteret med i det udvalg, siger formanden for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

Hun frygter at motivet bag forenklingerne hovedsageligt er muligheden for økonomiske besparelser i kommunerne. Dermed risikerer forenklinger at ende med at forringe kvaliteten i undervisningen.

- Det er et demokratisk problem, at man i et helt lukket forum mellem KL og tre ministerier vil drøfte ændringer i folkeskoleloven som kan få vidtrækkende konsekvenser, uden at Folketinget og folkeskolens parter bliver inddraget i arbejdet, siger Benedikte Ask Skotte.

Så sent som i juni 2008 afleverede det såkaldte ”Udvalg til afbureaukratisering af folkeskolen” en 85 sider lang rapport med forslag til regelforenklinger. I udvalget deltog alle folkeskolens parter.

- Undervisningsministeren og Kommunernes Landsforening kan begynde med at læse det udvalgs anbefalinger. Dem har ministeren og KL ikke brugt til noget endnu – og de anbefalinger har et langt bredere demokratisk mandat, end de lukkede møder som kommuneaftalen lægger op til, siger Skole og Forældres formand.

Hun opfordrer også kommunerne til at bruge de frikommuneforsøg, som allerede i dag er en mulighed for kommunerne.

- Regelforenkling er en glimrende ide, men skal ikke kunne misbruges til at forringe kvaliteten af undervisningen i folkeskolen, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Udgivet den

10. juni 2011

af

Læs også

20.11.21
Regitze Spenner Ishøy ny næstformand
Regitze Spenner Ishøy afløser Cecilie Harrits som næstformand i Skole og Forældre
09.11.21
Skole og Forældres landsmøde skal vælge ny næstformand
144 delegerede mødes fredag den 19. og lørdag den 20. november 2021 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.