Uhyre problematisk at forringe klageadgang

Uhyre problematisk at forringe klageadgang

Kommuneaftale forringer muligheden for at klage over skolens tildeling af specialundervisning.

Regeringen og Kommunernes landsforening har netop indgået en aftale, der forringer forældres klagemuligheder, hvis de er utilfredse med den specialundervisning deres barn bliver tilbudt i folkeskolen.

Landsforeningen Skole og Forældre er meget bekymret over denne forringelse i forældrenes klagemuligheder.

- Folkeskolen har pligt til at levere et ordentligt undervisningstilbud. Hvis skolen ikke gør det, skal forældrene selvfølgelig have en reel klageadgang, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

I aftalen mellem regeringen og KL står der blandt andet følgende:

”Det præciseres, at klagenævnet kun kan tilsidesætte en kommunal afgørelse, hvis det vurderer, at et andet tilbud i klart højere grad imødekommer undervisningsbehovet (..og..) at kommunerne udover faglige hensyn også skal medtage økonomiske hensyn i tilbudsvurderingen.

- Formuleringerne i aftalen er i realiteten en afskaffelse af klagenævnet. Hvis forældrene ikke kommer både med et vanvittigt godt og lige så billigt undervisningstilbud som det skolen tilbyder, skal klagenævnet afvise forældrenes klage. Det er da at gøre grin med de forældre, der oplever, at deres børn ikke får et kvalificeret tilbud om specialundervisning, siger Benedikte Ask Skotte.

Hun henviser blandt andet til de mange elever, der i dag forlader folkeskolen uden de nødvendige kvalifikationer.

I dag skal folkeskolen leve op til en række krav i undervisningen. Blandt andet:

  • at levere en undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs behov
  • at levere en undervisning, der giver mulighed for faglig fordybelse og overblik
  • at evaluere løbende, om den enkelte elev får det forventede udbytte af undervisningen
  • at tilpasse den videre undervisning ud fra denne evaluering

- Forældrene er de bedste garanter for, at børnene får en tilstrækkelig kvalificeret undervisning. Derfor er det uhyre problematisk at forringe deres klagemuligheder, siger Skole og Forældres formand.

Udgivet den

10. juni 2011

af

fzb

Læs også

26.09.17
Hæfte 7: Skolebestyrelsens arbejde – indflydelse gennem budgettet
Skole og Forældre har udgivet et nyt hæfte i serien om skolebestyrelsens arbejde. Denne gang om arbejdet med skolens budget.
04.09.14
Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og...