Uhyre problematisk at forringe klageadgang

Uhyre problematisk at forringe klageadgang

Kommuneaftale forringer muligheden for at klage over skolens tildeling af specialundervisning.

Regeringen og Kommunernes landsforening har netop indgået en aftale, der forringer forældres klagemuligheder, hvis de er utilfredse med den specialundervisning deres barn bliver tilbudt i folkeskolen.

Landsforeningen Skole og Forældre er meget bekymret over denne forringelse i forældrenes klagemuligheder.

- Folkeskolen har pligt til at levere et ordentligt undervisningstilbud. Hvis skolen ikke gør det, skal forældrene selvfølgelig have en reel klageadgang, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

I aftalen mellem regeringen og KL står der blandt andet følgende:

”Det præciseres, at klagenævnet kun kan tilsidesætte en kommunal afgørelse, hvis det vurderer, at et andet tilbud i klart højere grad imødekommer undervisningsbehovet (..og..) at kommunerne udover faglige hensyn også skal medtage økonomiske hensyn i tilbudsvurderingen.

- Formuleringerne i aftalen er i realiteten en afskaffelse af klagenævnet. Hvis forældrene ikke kommer både med et vanvittigt godt og lige så billigt undervisningstilbud som det skolen tilbyder, skal klagenævnet afvise forældrenes klage. Det er da at gøre grin med de forældre, der oplever, at deres børn ikke får et kvalificeret tilbud om specialundervisning, siger Benedikte Ask Skotte.

Hun henviser blandt andet til de mange elever, der i dag forlader folkeskolen uden de nødvendige kvalifikationer.

I dag skal folkeskolen leve op til en række krav i undervisningen. Blandt andet:

  • at levere en undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs behov
  • at levere en undervisning, der giver mulighed for faglig fordybelse og overblik
  • at evaluere løbende, om den enkelte elev får det forventede udbytte af undervisningen
  • at tilpasse den videre undervisning ud fra denne evaluering

- Forældrene er de bedste garanter for, at børnene får en tilstrækkelig kvalificeret undervisning. Derfor er det uhyre problematisk at forringe deres klagemuligheder, siger Skole og Forældres formand.

Udgivet den

10. juni 2011

af

Læs også

29.11.23
Nyt behandlingstilbud kan gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel
Det skal være lettere at få hjælp, når et barn mistrives. Derfor skal landets kommuner fra 2024 i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver...
27.11.23
Finanslov med smådryp til folkeskolen
I dag præsenterede finansminister Nicolai Wammen finansloven for 2024, som alle partier undtagen Enhedslisten står bag. Midler til en pulje til flere...