Elevernes læring

Elevernes læring

Her kan skolebestyrelsesmedlemmer finde værktøjer, materialer og inspiration til at fremme elevernes læring i samspil med forældrene.

Værktøjer - Elevernes læring

Værktøjer - Elevernes læring

Politik for forældreansvar

Politik for forældreansvar

Skole og Forældres har udformet en politik for forældreansvar, som er foreningens bud på hvordan man som bestyrelse kan skabe et overblik over, hvem der har ansvar for hvad, og hvornår. 

Politik for kvalitet i undervisningen

Politik for kvalitet i undervisningen

Skole og Forældre har udformet et bud på en politik for at højne kvaliteten i undervisningen, så folkeskolen kan opnå den øgede trivsel og faglighed, som er et af målene med folkeskolereformen.

Forældre/lærer workshops

Forældre/lærer workshops

Det vigtigste for forældrene er at lære hinanden og lærerne at kende. Det er de voksne, der skal danne det netværk omkring klassen, der giver børnene en tryg hverdag.

Fravær i skolen

Fravær i skolen

Skolebestyrelsen står med et medansvar for at løfte alle elevers uddannelse og dannelse i grundskoleforløbet.

Materialer - Elevernes læring

Materialer - Elevernes læring

Trivsel på spil

Trivsel på spil

Sæt trivslen på spil. Gode relationer og fælles forståelse er forudsætningen for et sundt undervisningsmiljø og social trivsel.

Inspiration - Elevernes læring

Inspiration - Elevernes læring