PRINCIPPER OG TILSYN

To vigtige områder i skolebestyrelsens arbejde

Arbejdet med principper der sætter retning for skolen, er et vigtigt omdrejningspunkt for skolebestyrelsens arbejde. 

Lige så vigtigt er det at føre tilsyn med implementeringen af principperne for at få kendskab til hvordan princippet
efterleves i skolens hverdag. 

På kurset sætter vi bl.a. fokus på:

  • Skolebestyrelsens kompetence i forhold til principper og tilsyn

  • Der er nogle principper I SKAL arbejde med, og så er der dem I KAN arbejde med og
    dem I VIL prioritere at arbejde med

  • Hvordan fører skolebestyrelsen tilsyn? 

  • Hvordan bruger med tilsynet i det videre arbejde?

Kurset gennemføres på en hverdagsaften, to timer fx fra kl. 19.00 - 21.00 evt. i forbindelse med et allerede
planlagt skolebestyrelsesmøde.

Prisen for én medlemsskole er kr. 3.500,- + transport (dog max kr. 600)
Faktura sender til skolen efter kurset.

Prisen for en ikke medlemsskole er kr. 7.000,- + transport

Booking af kurset
Kontakt uddannelsesansvarlig Michael Lykke på ML@skole-foraeldre.dk