Skole og Forældres landsmøde 2016

Skole og Forældres landsmøde 2016

Landsmødet afholdes i år fredag d. 18. november til lørdag d. 19. november på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Det er på Skole og Forældres landsmøde, at landsorganisationens politiske kurs fastlægges og ledelse vælges.

Udpegning af landsmødedelegerede:
De delegerede til landsmødet udpeges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Suppleanter kan ikke udpeges som delegerede.
 
Antal delegerede pr. medlemsskole til landsmødet:
Skoler op til 599 elever: 1 delegeret
Skoler med 600 - 999 elever: 2 delegerede
Skoler med 1000 elever og derover: 3 delegerede

Tilmelding senest d. 30. september 2016
De - af skolebestyrelsen - udpegede delegerede skal tilmelde sig senest d. 30. september 2016 til mødet.
Der er udsendt invitation til alle medlemsskolers skolebestyrelsesmedlemmer.

Program
Fredag kl. 16.30 - 19:45: Gennem oplæg og miniseminarer sættes der fokus på skoleudvikling i praksis, herunder kåring af vinderne i ”DM i skoleudvikling”. Efterfølgende er der middag og underholdning.
Lørdag kl. 09:00 - 16:00: Generalforsamling, herunder vedtagelse af arbejdsprogram for 2017, valg af formand og valg til hovedbestyrelsen.

Forslag senest 21. oktober 2016
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, herunder forslag til arbejdsprogrammet skal være foreningen i hænde senest 4 uger før mødet - jf. foreningens vedtægter.

Pris
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse koster 1.850,- kr. pr. person.
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse koster 1.500- kr. pr. person.
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning uden overnatning koster 1.050,- kr. pr. person.
Deltagelse kun om lørdagen i landsmødets generalforsamling er gratis.
Det er kutyme at skolen betaler for den delegeredes deltagelse og transport.

Kontakt
I  er velkomne til at kontakte sekretær for landsmødet Lizzi Ege Johansen på mail lej@skole-foraeldre.dk eller telefon 3386 0204, hvis I ikke har modtaget en mødeinvitation eller har andre spørgsmål til mødet.

Skole og Forældre håber at se rigtig mange medlemmer til landsmødet!

Udgivet den

15. august 2016

af

lej

Læs også

26.09.17
Hæfte 7: Skolebestyrelsens arbejde – indflydelse gennem budgettet
Skole og Forældre har udgivet et nyt hæfte i serien om skolebestyrelsens arbejde. Denne gang om arbejdet med skolens budget.
11.11.10
Uacceptabelt at mere end hver 10. skole underviser for lidt
Det reelle timetal for mange elever er alt for lavt