5. infoskrivelse: Afrunding af valgperioden

5. infoskrivelse: Afrunding af valgperioden

De sidste opgaver inden denne skolebestyrelse afslutter valgperioden.

Kære skolebestyrelsesmedlemmer

Mange steder er valget overstået, og forude venter det sidste møde i den afgående bestyrelse.

Der er et par enkle ting, vi vil opfordre jer til at gøre, inden denne bestyrelse afslutter:


En god overlevering til den nye bestyrelse
Det kan gøres på mange måder, men nogle af de oplysninger, som den nye bestyrelse har brug for, er bl.a.

  • Den kommunale styrelsesvedtægt for skoleområdet med evt. bilag, samt den kommunale børnepolitik, så de får en ide om den ramme, de arbejder inden for.
  • Et overblik over de principper, I allerede har fastsat, samt værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensreglerne, så de har en status på det arbejde, I har lavet og kan arbejde videre derfra.
  • Måske har I andre områder, hvor I kan give erfaringer eller retningslinjer videre, fx et årshjul, hvordan I fører tilsyn, kontakten med forældrene mv.
     

Sikre at data er opdateret
På vore medlemsskoler modtager skolebestyrelsesforældrene magasinet Skolebørn direkte i deres private postkasse. Derfor vil det være godt, at I måske allerede nu sikrer, at skolen opdaterer data i vores medlemssystem, så det bliver alle de nye medlemmer, der fremover får magasinet og anden information, som bliver sendt til medlemmer af Skole og Forældre.

 

Videregiv også, hvor den nye bestyrelse kan få hjælp og input til arbejdet:

Håndbog, hæfter mv.
Skole og Forældre har netop udgivet en revideret udgave af Skolebestyrelsens håndbog. Den er et godt redskab for arbejdet, både at læse igennem og som opslagsværk. Derudover er der bl.a. en serie på syv hæfter om skolebestyrelsens arbejde: Introduktion, Elevernes læringsudbytte, Samarbejdet mellem skole og hjem, Principper til styring af skolen, Tilsyn med skolen, Indflydelse gennem samarbejde og Indflydelse gennem budgettet.
Endelig findes der i skolebestyrelsens værktøjskassepå hjemmesiden, lang række materialer, der også kan bruges som inspiration og udgangspunkt for det kommende arbejde.

 

Kurser
Mange kommuner og skoler booker pt. Skole og Forældres introduktionskurser til deres nye skolebestyrelser, så de også ad den vej sikrer, at bestyrelserne kommer godt fra start. Se mere om kurser
Her findes også et gratis e-learningskursus, som er en kort introduktion til skolebestyrelsesarbejdet, som I fx kan henvise helt nye skolebestyrelsesmedlemmer til.

 

Tak for denne gang – og på gensyn
Til jer, der ikke genopstiller, vil Skole og Forældre gerne sige tusinde tak for indsatsen på jeres børns skole. Vi ved, I får erfaringer med, som kan bruges aktivt i et videre engagement om jeres børn, men også i andre sammenhænge.
Til jer, der opstillede og blev valgt, vil vi gerne sige: Vi glæder os til samarbejdet, og vi bakker op om jeres arbejde. Har I brug for os, så tøv ikke med at kontakte os.

 

De bedste hilsner

Skole og Forældre
Mette With Hagensen
Landsformand
www.skole-foraeldre.dk
post@skole-foraeldre.dk

Senest opdateret den

26. oktober 2020

af

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...