5. infoskrivelse om skolebestyrelsesvalg 2018

5. infoskrivelse om skolebestyrelsesvalg 2018

Evaluering af valget. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt? Vi samler et overblik over valgresultaterne.

Kære skolebestyrelsesformand, -næstformand og skoleleder

Vi håber, I er godt i gang med jeres valgkampagne og har fået kontakt til nogle af de kommende kandidater, ud over jer i skolebestyrelsen der genopstiller.

Opgørelse over forældrenes deltagelse i valget

I forbindelse med valgmøder, opstilling og evt. afstemning arbejder Skole og Forældre på en opgørelse af valget.  

Vi ved af erfaring, at pressen, undervisningsministeriet og forskere er meget interesseret i viden om forældrenes deltagelse i skolebestyrelsesvalget.

Derfor håber vi, at I vil give en tilbagemelding med information og tal fra valget på jeres skole.

Link til undersøgelse: https://da.surveymonkey.com/r/SRJYL6G

Mere information – også om en evt. arbejdskonflikt

Se mere om valgene på http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018, hvor vi også har lagt informationer om skolebestyrelsens arbejde, såfremt en arbejdskonflikt bliver en realitet.

Venlig hilsen

Skole og Forældre

 -------------------------------------------------------------ooOoo---------------------------------------------------------------------

Til orientering er det nedenstående spørgsmål I skal svare på, via linket: https://da.surveymonkey.com/r/SRJYL6G

Skole:

Kommune:

Din rolle:         

  Skolebestyrelsesformand

  Skoleleder

  Andet

Har I forskudte valg: Ja / nej

Opstillings-/valgmøde:

Antal stemmeberettigede forældre på skolen: Antal: ________

Deltagende stemmeberettigede forældre:

Antal: ________

Kandidatopstilling

Antal opstillede kandidater i alt: _______

Hvor mange forældrekandidater skulle vælges ind i skolebestyrelsen, antal:________

Fredsvalg og kampvalg:

Har I valgt kandidater via:  fredsvalg / kampvalg

Såfremt kampvalg, stemmeprocent: _____

Er valget foregået: ved elektronisk valg / personlig fremmøde / pr. brev

Fordeling af valgte kandidater:

Kønsfordelingen blandt de valgte: Mænd antal: ______ Kvinder antal: ______

Antal valgte tosprogede kandidater: ________

Har jeres skole brugt de materialer, som Skole og Forældre har stillet til rådighed i forbindelse med valget?

Hjemmeside

Valgplakater, skabeloner mv.

Quiz

Evt. kontakt

Må vi videregive dine oplysninger til fx pressen: Ja/Nej

Ved Ja: Oplys venligst: Navn, E-mail, Tlf.

Senest opdateret den

27. juni 2018

af

Læs også

27.02.18
4. infoskrivelse om skolebestyrelsesvalg 2018
Giv valgkampagnen et ekstra skub bl.a. med en sjov lille forældrequiz
10.10.14
Før tilsyn med de nationale test
Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at føre tilsyn med resultaterne af de nationale test på hver enkelt skole.