5. infoskrivelse om skolebestyrelsesvalg 2018

5. infoskrivelse om skolebestyrelsesvalg 2018

Evaluering af valget. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt? Vi samler et overblik over valgresultaterne.

Kære skolebestyrelsesformand, -næstformand og skoleleder

Vi håber, I er godt i gang med jeres valgkampagne og har fået kontakt til nogle af de kommende kandidater, ud over jer i skolebestyrelsen der genopstiller.

Opgørelse over forældrenes deltagelse i valget

I forbindelse med valgmøder, opstilling og evt. afstemning arbejder Skole og Forældre på en opgørelse af valget.  

Vi ved af erfaring, at pressen, undervisningsministeriet og forskere er meget interesseret i viden om forældrenes deltagelse i skolebestyrelsesvalget.

Derfor håber vi, at I vil give en tilbagemelding med information og tal fra valget på jeres skole.

Link til undersøgelse: https://da.surveymonkey.com/r/SRJYL6G

Mere information – også om en evt. arbejdskonflikt

Se mere om valgene på http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018, hvor vi også har lagt informationer om skolebestyrelsens arbejde, såfremt en arbejdskonflikt bliver en realitet.

Venlig hilsen

Skole og Forældre

 -------------------------------------------------------------ooOoo---------------------------------------------------------------------

Til orientering er det nedenstående spørgsmål I skal svare på, via linket: https://da.surveymonkey.com/r/SRJYL6G

Skole:

Kommune:

Din rolle:         

  Skolebestyrelsesformand

  Skoleleder

  Andet

Har I forskudte valg: Ja / nej

Opstillings-/valgmøde:

Antal stemmeberettigede forældre på skolen: Antal: ________

Deltagende stemmeberettigede forældre:

Antal: ________

Kandidatopstilling

Antal opstillede kandidater i alt: _______

Hvor mange forældrekandidater skulle vælges ind i skolebestyrelsen, antal:________

Fredsvalg og kampvalg:

Har I valgt kandidater via:  fredsvalg / kampvalg

Såfremt kampvalg, stemmeprocent: _____

Er valget foregået: ved elektronisk valg / personlig fremmøde / pr. brev

Fordeling af valgte kandidater:

Kønsfordelingen blandt de valgte: Mænd antal: ______ Kvinder antal: ______

Antal valgte tosprogede kandidater: ________

Har jeres skole brugt de materialer, som Skole og Forældre har stillet til rådighed i forbindelse med valget?

Hjemmeside

Valgplakater, skabeloner mv.

Quiz

Evt. kontakt

Må vi videregive dine oplysninger til fx pressen: Ja/Nej

Ved Ja: Oplys venligst: Navn, E-mail, Tlf.

Senest opdateret den

27. juni 2018

af

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
11.08.20
Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i arbejdet
Få viden, inspiration og input til at bruge data om skolen